BALLAD OF WILLIAM KIDD
RUNNING WILD

He was born at the shore of Greenock
in the year 1645
Ran away at the age of fourteen,
to flee from his soul-killing life
He signed on to sail the wild-winds
But he worked down his hands and his knees
He stood his test on the waters,
so they said he was bred to the sea

In 1697, the "Adventure..."
was setting its sails
With the letter of marque and reprisal,
Kidd was prepared for his trail
They sailed the sea with the mission,
to hunt down "Tew" and "Long Ben"
A serious riot was rising,
so Kidd struck down one of his men
And he died!

Blue-blooded men they fell from grace
Piranhas eating their own
They sacrificed at the altar of lies
So fate took its course
in the ballad of William Kidd

The "Adventure..." returned
to her hometown,
Kidd was forced to defence
They charged him with looting and murder,
his patrons and generous friends
He'd left his crew at St. Thomas,
to guard his honour from shame
But the lords they lied like a trooper,
not to lose their own heads in the game

Blue-blooded men they fell from grace
Piranhas eating their own
They sacrificed at the altar of lies
So fate took its course
in the ballad of William Kidd

The lords testified their unholy lies,
to save their own heads from the gallows
They sacrificed Kidd,
they took him for a ride,
that conspiratorial fellows

They judged him and they found him
guilty of piracy on the high seas
Betraying men of honour,
you know lie and cheat as they please
A case of judicial murder
caused the death of the seafaring man
Slanderous bunch of liars,
to hell your souls will be damned

Blue-blooded men they fell from grace
Piranhas eating their own
They sacrificed at the altar of lies
So fate took its portentous course.
What a shame!
In the ballad of William Kidd

[Dedicated to the memory of William Kidd]
Lyrics from http://www.pohodar.com

BALADA O WILLIAMOVI KIDDOVI
RUNNING WILD

Narozdil se na pobřeží Greenock
v roce 1645
Ve věku čtrnácti let utekl,
aby unikl svému ubíjejícímu životu
Nechal se najmout na plavbu v divokém větru
Ale upracoval si ruce a kolena
Vydržel však svou zkoušku na vodách,
tak o něm říkali, že byl zrozen pro moře

V roce 1967 loď "Adventure"
rozvinula své plachty
Se zprávou o emblému a odvetě
Kidd byl připraven na svůj pokus
Plavili se mořem s úkolem
dostihnout "Tew" a "Long Ben"
Povstala vážná vzpoura,
tak Kidd srazil jednoho ze svých mužů
A on zemřel!

Muži s modrou krví, kteří upadli v nemilost
Piraně, požírající se navzájem
Obětovali na oltáři lži
Tak osud nabral svůj směr
v baladě o Williamu Kiddovi

"Adventure" se vrátila
do svého domovského přístavu
Kidd byl přinucen k obraně
Obvinili ho z rabování a vraždění,
jeho podporovatelé a šlechetní přátelé
Opustil svou posádku u St. Thomas,
aby bránil svou čest před hanbou
Ale lordové, ti lhali až se jim od pusy prášilo,
aby v té hře neztratili svou vlastní hlavu.

Muži s modrou krví, kteří upadli v nemilost
Piraně, požírající se navzájem
Obětovali na oltáři lži
Tak osud nabral svůj směr
v baladě o Williamu Kiddovi

Lordi dosvědčovali své úděsné lži,
aby uchránili svou vlastní hlavu před šibenicí
Obětovali Kidda,
vzali ho na vyjížďku,
ti konspirující chlapi

Odsoudili ho a shledali ho
vinným z pirátství na otevřeném moři
Zrádcovští vážení muži,
víš, samé lži a klam
Případ justiční vraždy
způsobil smrt mořeplavce
Prolhaná bando lhářů,
vaše duše propadnou peklu

Muži s modrou krví, kteří upadli v nemilost
Piraně, požírající se navzájem
Obětovali na oltáři lži
Tak osud nabral svůj zlověstný směr
Jaká je to ostuda!
V baladě o Williamu Kiddovi

[Věnováno památce Williama Kidda]
Překlad z http://www.pohodar.com