MILK AND TOAST AND HONEY
ROXETTE

Milk and toast and honey
make it sunny on a rainy Saturday,
he-he-hey
Milk and toast, some coffee
take the stuffiness out of days you hate,
you really hate
Slow morning news pass me by
I try not to analyze
but didn't he blow my mind this time
Didn't he blow my mind?

(Here he comes)
To bring a little lovin', honey
To take away the hurt inside
Is everything that matters to me
Is everything I want in life

Milk and toast and honey
Ain't it funny how things sometimes look
so clear and feel so near
The dreams I dream,
my favourite wishful thinkin'
Oh, he's bookmarked everywhere, everywhere
True love might fall from the sky
You never know what to find
but didn't he blow my mind this time
Didn't he blow my mind?

(Here he comes)
To bring a little lovin', honey
To take away the pain inside
Is everything that matters to me
Is everything I want from life

Oh lay a little lovin', honey
To feel you're gettin' close to me
Is everything that matters to me
Is everywhere I wanna be
Lyrics from http://www.pohodar.com

MLÉKO A TOAST A MED
ROXETTE

Mléko a toast a med
prozáří sluncem i deštivou sobotu
he-he-hej
Mléko a tost, nějaká káva
odvane pryč podrážděnost dnů, které nenávidíš,
které opravdu nenávidíš
Raní zprávy mne pomalu míjí
Zkouším to nerozebírat,
ale nevyčistil teď mou mysl?
Nevyčistil teď mou mysl?

(Tady přichází)
Aby přinesl trochu lásky, miláček
Aby zaplašil tu bolest uvnitř
Znamená pro mě všechno
Je všechno, co v životě chci

Mléko a toast a med
Není to bláznivé, jak někdy věci vypadají
tak jasně a zdají se být blízko
snům, které sním?
Mé oblíbené myšlení, plné touhy
Oh, on je ??? všude, všude
Pravá láska možná padá z nebe
Ty nikdy nevíš, kde co najdeš,
ale cožpak teď nevyčistil mou mysl?
Nevyčistil mou mysl?

(Tady přichází)
Aby přinesl trochu lásky, miláček
Aby zaplašil tu bolest uvnitř
Znamená pro mě všechno
Je všechno, co v životě chci

Oh, dej mi trochu lásky, miláčku
Abych cítila, jak se dostáváš blíž ke mně
Znamená pro mě všechno
Je všechno, co v životě chci
Překlad z http://www.pohodar.com