JUNE AFTERNOON
ROXETTE

Didn't I tell you everything
is possible in this deja vu?
Try the river boat, the carousel,
feed the pigeons, Bar-B-Q.
Look at all the people,
happy faces all around.
Smiling, throwing kisses,
busy making lazy sounds

It's a bright June afternoon,
it never gets dark.
Wah-wah! Here comes the sun.
Get your green, green tambourine,
let's play in the park.
Wah-wah! Here comes the sun

Some folks are on blankets,
slowly daydreaming
and reaching for their food.
Let's go buy an ice-cream
and a magazine with an attitude
and put on a cassette,
we can pretend that you're a star
cos life's so very simple
just like la-la-la

It's a bright June afternoon,
it never gets dark.
Wah-wah! Here comes the sun.
Get your green, green tambourine,
let's play in the park.
Wah-wah! Here comes the sun
Comes the su-u-un

There's a painter painting his masterpiece.
There are some squirrels jumping in the trees,
There's a wide-eyed boy with a red balloon.
All my life I've longed for this afternoon.

It's a bright June afternoon...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČERVNOVÉ ODPOLEDNE
ROXETTE

Neřekl jsem Ti, že všechno
je možné v tomto déja-vu?
Zkus říční loď, kolotoč
krmit holuby, jíst barbecue
Podívej na všechny ty lidi,
šťastné tváře všude okolo.
Usměvavé, házící úsměvy,
ruch dělající, pohodové zvuky

To je jasné červnové odpoledne,
nikdy neztemní.
Wah-wah! Tady jde slunce.
Vem svou zelenou, zelenou tamburínu,
hrajme v parku.
Wah-wah! Tady jde slunce.

Někteří lidé jsou na dekách,
pomalu snící
a sahající po svém jídle.
Pojďme si koupit zmrzlinu
a časopis s názorem
a založte kazetu.
Můžeme předstírat, že jsi hvězda
Protože život je tak strašně jednoduchý
Jen jako la-la-la

To je jasné červnové odpoledne,
nikdy neztemní.
Wah-wah! Tady jde slunce.
Vem svou zelenou, zelenou tamburínu,
hrajme v parku.
Wah-wah! Tady jde slunce.
Jde slu-u-unce.

Tady je malíř, malující své mistrovské dílo
Tam jsou nějaké veverky, poskakující po stromech
Tady je kluk s širokýma očima s červeným balonem.
Celý můj život jsem toužila po tomto odpoledni.

To je jasné červnové odpoledne...
Překlad z http://www.pohodar.com