HOW DO YOU DO
ROXETTE

I see you comb your hair
and gimme that grin.
It's making me spin now,
spinnin' within.
Before I melt like snow,
I say Hello
How do you do?

I love the way you undress now.
Baby begin.
Do your caress, honey, my heart's in a mess.
I love your blue-eyed voice,
like Tiny Tim shines thru.
How do you do?
How do you do?
Well, here we are crackin' jokes
in the corner of our mouths
and I feel like I'm laughing in a dream.
If I was young I could wait
outside your school
cos your face is like the cover of a magazine.

How do you do,
do you do,
the things that you do.
No one I know could ever keep up with you.
How do you do?
Did it ever make sense to you to say
Bye Bye Bye?

I see you in that chair with perfect skin.
Well, how have you been, baby, livin' in sin?
Hey, I gotta know,
did you say Hello
How do you do?
How do you do?

Well, here we are spending time
in the louder part of town
and it feels like everything's surreal.
When I get old
I will wait outside your house
cos your hands have got
the power meant to heal.

How do you do,
do you do,
the things that you do.
No one I know could ever keep up with you.
How do you do?
Did it ever make sense to you to say
Bye Bye Bye?

Well, here we are crackin' jokes
How do you do?

Well, here we are spending time

Whoa
How do you do,
do you do,
the things that you do.
No one I know could ever keep up with you.
How do you do?
Did it ever make sense to you to cry
Bye Bye Bye?

How do you do,
do you do,
the things that you do.
No one I know could ever keep up with you.
How do you do?
Did it ever make sense to you to say
Bye Bye Bye?

Yeah How do you do,
do you do,
the things you do.
No one I know could ever keep up with you.
How do you do?
Did it ever make sense to you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

JAK TO JDE
ROXETTE

Vidím Tě, jak si češeš vlasy
a zeširoka se na mě směješ.
Kvůli tomu se se mnou všechno točí,
točí v mém nitru.
Dřív, než roztaju jako sníh,
říkám "Ahoj
Jak to jde?"

Miluju způsob, jakým se teď svlékáš.
Miláčku, začni.
Pohlaď mě, drahoušku, mé srdce je v nepořádku.
Miluju Tvůj modrooký hlas,
prozařuje jako Tiny Tim.
Jak to jde?
Jak to jde?
Nu, vyprávíme si tady vtipy
na půl huby
a já mám pocit, jako bych se smál ve snu.
Kdybych byl mladý, mohl bych čekat
před Tvou školou,
protože Tvá tvář je jako z obálky časopisu.

Jak to jde,
jak to jde,
ty věci, které děláš.
Nikdo, koho znám, by Ti nikdy nemohl stačit.
Jak to jde!
Dávalo Ti někdy smysl říct
Ahoj, ahoj, ahoj?

Vidím Tě na téhle židli s Tvou krásnou pletí.
Nu, jaké to bylo, miláčku, žít ve hříchu?
Hej, já musím vědět,
jestli jsi řekla Ahoj
Jak to jde?
Jak to jde?

Nu, tady jsme a zabíjíme čas
v hlučnější části města,
a zdá se, jako by všechno bylo nereálné.
Až budu starý,
budu čekat před Tvým domem,
protože Tvé ruce mají
sílu, stvořenou k uzdravování.

Jak to jde,
jak to jde,
ty věci, které děláš.
Nikdo, koho znám, by Ti nikdy nemohl stačit.
Jak to jde!
Dávalo Ti někdy smysl říct
Ahoj, ahoj, ahoj?

Nu, vyprávíme si tady vtipy
Jak to jde?

Nu, tady jsme a zabíjíme čas

Vau
Jak to jde,
jak to jde,
ty věci, které děláš.
Nikdo, koho znám, by Ti nikdy nemohl stačit.
Jak to jde!
Dávalo Ti někdy smysl křičet
Ahoj, ahoj, ahoj?

Jak to jde,
jak to jde,
ty věci, které děláš.
Nikdo, koho znám, by Ti nikdy nemohl stačit.
Jak to jde!
Dávalo Ti někdy smysl říct
Ahoj, ahoj, ahoj?

Jak to jde,
jak to jde,
ty věci, které děláš.
Nikdo, koho znám, by Ti nikdy nemohl stačit.
Jak to jde!
Dávalo Ti někdy smysl...
Překlad z http://www.pohodar.com