WISH I COULD FLY
ROXETTE

Halfway through the night
I wake up in a dream
Echoes in my head
Make every whisper turn into a scream

I dreamed I could fly
Out in the blue
Over this town
Following you
Over the trees
Subways and cars
I'd try to find out
Who you really are

In the middle of the night
Cool sweatin' in my bed
Got the windows open wide
Thinkin' about all the things you said

I wish I could fly
Out in the blue
Over this town
Following you
I'd fly over rooftops
The great boulevards
To try to find out
Who you really are
Who you really are

I wish I could fly now
Wish I could fly now
Wish I could fly now

I wish I could fly
Around and around
Over this town
The dirt on the ground
I'd follow your course
Of doors left ajar
To try to find out
Who you really are
To try to find out
Who you really are
Lyrics from http://www.pohodar.com

KÉŽ BYCH MOHLA LÉTAT
ROXETTE

Uprostřed noci
Se probouzím ze snu
Ozvěny v mé hlavě
Způsobují, že každé zašeptání se mění v křik

Snila jsem o tom, že jsem mohla létat
Venku v nebeské modři
Přes tohle město
Následujíc Tebe
Přes stromy
Podchody a auta
Abych se pokusila zjistit
Kdo opravdu jsi

Uprostřed noci
Chladné pocení v mé posteli
Mám okno, otevřené dokořán
Přemýšlím o těch věcech, které jsi mi řekl

Snila jsem o tom, že jsem mohla létat
Venku v nebeské modři
Přes tohle město
Následujíc Tebe
Letěla bych přes vrcholy střech
Široké bulváry
Abych se pokusila zjistit
Kdo opravdu jsi
Kdo opravdu jsi

Kéž bych teď mohla létat
Kéž bych mohla létat
Kéž bych mohla létat

Kéž bych mohla létat
Kolem dokola
Přes tohle město
Špínu na zemi
Sledovala bych Tvůj směr
Do dveří, které jsou nechané pootevřené
Abych se pokusila zjistit
Kdo opravdu jsi
Abych se pokusila zjistit
Kdo opravdu jsi
Překlad z http://www.pohodar.com