CRASH! BOOM! BANG!
ROXETTE

My Papa told me
to stay out of trouble
"When you've found your man,
make sure he's for real!"
I've learned
that nothing really lasts forever
I sleep with the scars
I wear that won't heal
They won't heal.

'Cos every time I seem to fall in love
Crash! Boom! Bang!
I find the heart but then I hit the wall
Crash! Boom! Bang!
That's the call, that's the game
And the pain stays the same.

I'm walking down this empty road to nowhere
I pass by the houses and blocks I once knew.
My Mama told me
not to mess with sorrow
But I always did,
and Lord, I still do
I'm still breaking the rules.
I kick it up, I kick it down.

'Cos every time I seem to fall in love
Crash! Boom! Bang!
I find the heart but then I hit the wall
Crash! Boom! Bang!
That's my real middle-name
It has always been the same
That's the call, that's the game
And the pain stays the same.

I still feel the heat
Slowly fallin' from the sky
And the taste of the kissing
Shattered by rain
Comin' tumblin' from behind
And the wild holy war.

I kick it up, I kick it down

And every time I seem to fall in love
Crash! Boom! Bang!
I find the roses dying on the floor
Crash! Boom! Bang!
That's the call, that's the game
And the pain stays the same.

That's my real middle-name
It has always been the same.

Oh Yea Oh Yea
It has always been the same.

It has always been the same.
Lyrics from http://www.pohodar.com

PRÁSK! BUM! BENG!
ROXETTE

Můj tatínek mi říkal,
abych se držela dál od problémů
"Když si najdeš muže,
"ujisti se, že je upřímný!"
Naučila jsem se,
že opravdu nic netrvá věčně.
Spím s jizvami,
které nosím a které se nezahojí
Které se nezahojí.

Protože pokaždé, když si připadám zamilovaná
Prásk! Bum! Beng!
Najdu srdce, ale pak zasáhnu zeď.
Prásk! Bum! Beng!
Je to výzva, je to hra.
A bolest zůstává stejná.

Kráčím nikam touto prázdnou ulicí
Míjím domy a bloky, které jsem kdysi znala.
Má maminka mi říkala,
nenech se ničit smutkem.
Ale já to vždycky dělala
A Bože, pořád to dělám.
Pořád porušuju pravidla.
Vykopávám je, skopávám je.

Protože pokaždé, když si připadám zamilovaná
Prásk! Bum! Beng!
Najdu srdce, ale pak zasáhnu zeď.
Prásk! Bum! Beng!
To je mé opravdové prostřední jméno
Vždycky to bylo stejné
Je to výzva, je to hra.
A bolest zůstává stejná.

Stále cítím horko
Pomalu padá z nebe
A chuť polibků
Zmařená deštěm
Náraz přichází zezadu
A divoká svatá válka.

Vykopávám to, skopávám to.

A pokaždé, když se cítím zamilovaná
Prásk! Bum! Beng!
Najdu na zemi umírající růže
Prásk! Bum! Beng!
Je to výzva, je to hra.
A bolest zůstává stejná.

To je mé opravdové prostřední jméno.
Vždycky to bylo stejné.

Oh Yea Oh Yea
Vždycky to bylo stejné.

Vždycky to bylo stejné.
Překlad z http://www.pohodar.com