PAINT IT BLACK
ROLLING STONES

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes
I see a line of cars and they're all painted black
With flowers and my love both never to come back
I see people turn their heads and quickly look away
Like a new born baby it just happens every day
I look inside myself and see my heart is black
I see my red door and it has been painted black
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts
It's not easy facin up when your whole world is black

No more will my green sea go turn a deeper blue
I could not foresee this thing happening to you
If I look hard enough into the setting sun
My love will laugh with me before the morning comes

I see a red door and I want it painted black
No colors anymore I want them to turn black
I see the girls walk by dressed in their summer clothes
I have to turn my head until my darkness goes
Hmm, hmm, hmm,...
I wanna see it painted, painted black
Black as night, black as coal
I wanna see the sun blotted out from the sky
I wanna see it painted, painted, painted, painted black
Yeah!
Lyrics from http://www.pohodar.com

NATŘI TO ČERNĚ
ROLLING STONES

Vidím červené dveře a chci je natřené černě
Už žádné barvy, chci, aby byly černé
Vidím procházející dívky, oblečené do svých letních oblečků
Musím otočit hlavu, dokud nepříjde má temnota
Vidím řady aut a všechna jsou natřená černě
S květinami a mou láskou, obojí se nevrátí
Vidím lidi, odvracející hlavu a rychle hledící pryč
Jako novorozené dítě, to se stává každý den
Já hledím do svého nitra a vidím, že mé srdce je černé
Vidím mé červené dveře a jsou natřené černě
Možná pak zmizím a nebudu muset čelit faktům
Není lehké vyrovnat se s tím, že celý Tvůj svět je černý

Nikdy víc nebude mé zelené moře přecházet do hluboké modré
Nemohl bych nikdy předvídat, že se Ti stane taková věc
Když dost těžce hledím do zapadajícího slunce
Má láska se bude se mnou smát dříve, než příjde ráno

Vidím červené dveře a chci je natřené černě
Už žádné barvy, chci, aby byly černé
Vidím procházející dívky, oblečené do svých letních oblečků
Musím otočit hlavu, dokud nepříjde má temnota
Hmm, hmm, hmm,...
Chci je vidět natřené, natřené černě
Černé jako noc, černé jako uhel
Chci vidět slunce škrtnuté z oblohy
Chci ho vidět natřené, natřené, natřené, natřené černě
Jasně!
Překlad z http://www.pohodar.com