THANKSGIVING EVE
ROGERS SALLY

It's so easy to dream of the days gone by
So hard to think of the times to come
And the grace to accept every moment as a gift
Is a gift that is given to some

What can you do with your days
But work and hope
Let your dreams bind your work to your play
What can you do with each moment of your life
But love 'till you've loved it away
Love 'till you've loved it away.

There are sorrows enough
for the whole world's end
There are no guarantees but the grave
But the lives we have lived
and the times we have spent
Are a treasure to precious to say
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘEDVEČER DNE DÍKŮVZDÁNÍ
ROGERS SALLY

Je tak lehké snít o dnech, které pominuly
Tak těžké myslet na čas, který příjde
A požehnání přijímat každou chvíli jako dar
Je dar, který je dán jen někomu

Co můžeš dělat se svými dny
než pracovat a doufat?
Nech své sny udělat z Tvé práce Tvou hru
Co můžeš dělat s každou chvílí svého života,
než milovat ho stále tak, jak jsi ho miloval?
Milovat ho stále tak, jak jsi ho miloval

Je tu dost trápení
na konec celého světa
Nejsou žádné záruky, jen požehnání
Ale životy, které jsme žili
a čas, který jsme prožili
Jsou totiž drahocenným pokladem.
Překlad z http://www.pohodar.com