STAY WITH ME
ROD STEWART

In the mornin'
Don't say you love me
Cause I'll only kick you out of the door
I know your name is Rita
'cause your perfum smelling sweeter
Since when I saw you down on the floor

Won't need to much pursuadin'
I don't mean to sound degradin'
But with a face like that
You got nothin' to laugh about
Red lips hair and fingernails
I hear you're a mean old Jezabel
Lets go up stairs and read
my Tarot cards

Stay with me
Stay with me
For tonight you'd better stay with me
Stay with me
Stay with me
For tonight you'd better stay with me

So in the mornin'
Please don't say you love me
'cause you know
I'll only kick you out the door
Yeah I'll pay your cab fare home
You can even use my best cologne
Just don't be here in the mornin'
when I wake up

Stay with me
Stay with me
For tonight you'd gonna stay with me
Sit down, get up, get out.
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZŮSTAŇ SE MNOU
ROD STEWART

Ráno
Neříkej, že mě miluješ
Protože Tě akorát vykopnu ze dveří
Vím, že se jmenuješ Rita
Protože Tvůj parfém voní sladčeji
Od té doby, kdy jsem Tě viděl dole na parketu

Nebudeš muset více usilovat
Nemám v úmyslu, aby to znělo jako ponížení
Ale s tváří, jako je tato
Se nemáš čemu smát
Rudé rty, vlasy a nehty
Slyšel jsem, že jsi ubohá stará Jezabel
Vyjděme schody a přečtěme si,
co říkají mé tarotové karty

Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Dnes v noci bys měla zůstat se mnou
Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Dnes v noci bys měla zůstat se mnou

Tak ráno
Mi, prosím, neříkej, že mne miluješ
Protože víš,
že Tě akorát vykopnu ze dveří
Jasně, že své jízdné taxíkem domů zaplatíš Ty
Dokonce můžeš použít mou nejlepší kolínskou
Jen tu nebuď ráno,
když se vzbudím

Zůstaň se mnou
Zůstaň se mnou
Dnes v noci zůstaneš se mnou
Sedni si, vstaň, vypadni.
Překlad z http://www.pohodar.com