RHYTHM OF MY HEART
ROD STEWART

Across the street the river runs
Down in the gutter life is slipping away
Let me still exist in another place,
Running down under cover
Of a helicopter blade

The flames are getting higher, in effigy
Burning down the bridges of my memory
Love may still alive somewhere someday
where they're downing only deer,
a hundred steel towns away

Oh, rhythm of my heart is beating like a drum
with the words "I Love you" rolling off my tongue
No never will I roam, for I know my place is home
Where the ocean meets the sky, I'll be sailing

Photographs and kerosene
light up my darkness,light it up, light it up
I can still feel the touch of your thin blue jeans
Running down the alley,
I've got my eyes all over you, baby,
Oh, baby

Oh, rhythm of my heart is beating like a drum
with the words "I Love you" rolling off my tongue
No never will I roam, for I know my place is home
Where the ocean meets the sky, I'll be sailing
(I'll be sailing)

...Oh, yeah...

Oh, I've got lightning in my veins,
shifting like the handle of a slot machine
Love may still exist, in another place.
I'm just yanking back the handle,
no expression on my face.

CHORUS 3x

Oh, rhythm of my heart is beating like a drum
with the words "I Love you" rolling off my tongue
No never will I roam, for I know my place is home
Where the ocean meets the sky, I'll be sailing
Lyrics from http://www.pohodar.com

RYTMUS MÉHO SRDCE
ROD STEWART

Ulici kříží řeka
Život sklouzává na dno příkopu
Kéž bych byl na jiném místě
Unikl z úkrytu
Rotoru helikoptéry

Plameny se zvyšují, v představách
Pálím mosty k mým vzpomínkám
Láska může stále někde někdy přežít,
kde střílí jen jelena,
Sto ocelových měst pryč

Oh, rytmus mého srdce zní jako buben
se slovy "Miluji Tě" opouští můj jazyk
Ne, nikdy se nebudu toulat, vím, že mé místo je domov
Kde se oceán setkává s nebem, tam popluji

Fotografie a petrolej
osvětlují mou temnotu, osvětlují, osvětlují
Dosud můžu cítit dotek Tvých tenkých modrých džín
Běh postranní uličkou
Mám Tě stále v očích, miláčku,
Oh, miláčku

Oh, rytmus mého srdce zní jako buben
se slovy "Miluji Tě" opouští můj jazyk
Ne, nikdy se nebudu toulat, vím, že mé místo je domov
Kde se oceán setkává s nebem, tam popluji
(popluji)

...Oh, jasně...

Oh, mám blesky v žilách
posouvají se jako páka na jednorukém banditovi
Láska může stále existovat, na jiném místě
Jen se snažím přesunout páku zpět,
bez výrazu ve tváři

REFRÉN 3x

Oh, rytmus mého srdce zní jako buben
se slovy "Miluji Tě" opouští můj jazyk
Ne, nikdy se nebudu toulat, vím, že mé místo je domov
Kde se oceán setkává s nebem, tam popluji
Překlad z http://www.pohodar.com