I DON'T WANT TO TALK ABOUT IT
ROD STEWART

I can tell by your eyes
that you've prob'bly been cryin' forever,
and the stars in the sky
don't mean nothin' to you, they're a mirror.
I don't wanna talk about it,
how you broke my heart.
but if I stay here
just a little bit longer,
If I stay here, won't you listen
to my heart, whoa, my heart?

If I stand all alone,
will the shadow hide the colors of my heart;
blue for the tears,
black for the night's fears.
The stars in the sky
don't mean nothin' to you, they're a mirror.
I don't wanna talk about it,
how you broke my heart.
but if I stay here
just a little bit longer,
if I stay here, won't you listen
to my heart, whoa, my heart?
my heart, whoa my heart, this ol' heart.

I don't wanna talk about it,
how you broke this old heart,
but if I stay here
just a little bit longer,
if I stay here, won't you listen
to my heart, whoa, my heart?
my heart, whoa, my heart.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NECHCI O TOM MLUVIT
ROD STEWART

Můžu Ti říct před Tvýma očima,
že že budeš pravděpodobně plakat navždy
a hvězdy na nebi
pro Tebe neznamenají nic, jsou jen zrcadlo.
Nechci mluvit o tom,
jak jsi mi zlomila srdce.
Ale jestli tu zůstanu,
jen o něco déle,
jestli zůstanu tady, cožpak nebudeš naslouchat
mému srdci, hou, mému srdci?

Jestli zůstaneš úplně sama,
zakryje stín barvy mého srdce;
modrou barvu slz,
černou barvu nočních hrůz.
Hvězdy na nebi
pro Tebe neznamenají nic, jsou jen zrcadlo.
Nechci mluvit o tom,
jak jsi mi zlomila srdce.
Ale jestli tu zůstanu,
jen o něco déle,
jestli zůstanu tady, cožpak nebudeš naslouchat
mému srdci, hou, mému srdci?
Mému srdci, hou, mému srdci, tomu starému srdci.

Nechci mluvit o tom,
jak jsi zlomila to staré srdce.
Ale jestli tu zůstanu,
jen o něco déle,
jestli zůstanu tady, cožpak nebudeš naslouchat
mému srdci, hou, mému srdci?
Mému srdci, hou, mému srdci.
Překlad z http://www.pohodar.com