ROCKY ROAD TO DUBLIN

In the merry month of May,
From my home I started,
Left the girls of Tuam,
Nearly broken hearted,
Saluted father dear,
Kissed my darlin' mother,
Drank a pint of beer,
My grief and tears to smother,
Then off to reap the corn,
And leave where I was born,
I cut a stout blackthorn,
To banish ghost and goblin,
In a brand new pair of brogues,
I rattled o'er the bogs,
And frightened all the dogs,
On the rocky road to Dublin.

One, two, three, four, five,
Hunt the hare and turn her
Down the rocky road
And all the ways to Dublin,
Whack-fol-lol-de-ra.

In Mullingar that night,
I rested limbs so weary,
Started by daylight,
Next mornin' light and airy,
Took a drop of the pure,
To keep my heart from sinkin',
That's an Irishman's cure,
Whene'er he's on for drinking.
To see the lasses smile,
Laughing all the while,
At my curious style,
'Twould set your heart a-bubblin'.
They ax'd if I was hired,
The wages I required,
Till I was almost tired,
Of the rocky road to Dublin.

One, two, three, four, five,
Hunt the hare and turn her
Down the rocky road
And all the ways to Dublin,
Whack-fol-lol-de-ra.

In Dublin next arrived,
I thought it such a pity,
To be so soon deprived,
A view of that fine city.
Then I took a stroll,
All among the quality,
My bundle it was stole,
In a neat locality;
Something crossed my mind,
Then I looked behind;
No bundle could I find,
Upon my stick a wobblin'.
Enquirin' for the rogue,
They said my Connacht brogue,
Wasn't much in vogue,
On the rocky road to Dublin.

One, two, three, four, five,
Hunt the hare and turn her
Down the rocky road
And all the ways to Dublin,
Whack-fol-lol-de-ra.

From there I got away,
My spirits never failin'
Landed on the quay
As the ship was sailin';
Captain at me roared,
Said that no room had he,
When I jumped aboard,
A cabin found for Paddy,
Down among the pigs
I played some funny rigs,
Danced some hearty jigs,
The water round me bubblin',
When off Holyhead,
I wished myself was dead,
Or better far instead,
On the rocky road to Dublin.

One, two, three, four, five,
Hunt the hare and turn her
Down the rocky road
And all the ways to Dublin,
Whack-fol-lol-de-ra.

The boys of Liverpool,
When we safely landed,
Called myself a fool;
I could no longer stand it;
Blood began to boil,
Temper I was losin',
Poor ould Erin's isle
They began abusin',
"Hurrah my soul," sez I,
My shillelagh I let fly;
Some Galway boys were by,
Saw I was a hobble in,
Then with a loud hurray,
They joined in the affray.
We quickly cleared the way,
For the rocky road to Dublin.

One, two, three, four, five,
Hunt the hare and turn her
Down the rocky road
And all the ways to Dublin,
Whack-fol-lol-de-ra.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KAMENITÁ CESTA DO DUBLINU

Ve veselém měsíci květnu
jsem vyrazil z domu.
Opustil dívky z Tuamu
s téměř zlomeným srdcem.
Pozdravil drahého otce,
políbil mou drahou matku.
Vypil pintu piva,
abych utišil svůj smutek a slzy.
Pak pryč od sklízení zrní
a opouštím místo, kde jsem se narodil.
Podřízl jsem houževnatou trnku,
abych vypudil duchy a skřítky.
V páru nových kožených bot
Čvachtal jsem přes močály.
A vyděsil všechny psy
Na kamenité cestě do Dublinu.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra

Tu noc v Mullingaru
jsem dal odpočinout mým tak unaveným údům.
Probuzen denním svitem,
příští ráno bylo světlé a bezstarostné.
Dal si kapku ryzosti,
abych neklesal na mysli,
to je Irčanův lék,
kdykoliv je na tahu.
Pro pohled na úsměv dívek,
chvíli se smějících,
na můj zvláštní styl.
To by přimělo Tvé srdce vzkypět.
Přestaly, když mě najali
Požadoval jsem mzdu,
dokud jsem nebyl docela unavený,
na kamenité cestě do Dublinu.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra

Do Dublinu následně přijdouce,
myslel jsem, že je to taková škoda
Být tak brzo připraven
o pohled na tohle fajn město.
Pak jsem se potuloval
všude mezi aristokracií.
Můj ranec, ten byl ukraden,
na čistém místě.
Něco mi táhlo hlavou,
pak jsem se podíval za sebe,
žádný ranec jsem nenašel,
na mém chvějícím se klacku.
Vyptával jsem se na toho darebáka,
řekli mi, že můj connachtský přízvuk,
není zrovna v oblibě
Na kamenité cestě do Dublinu.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra

Odešel jsem tamodtud pryč,
na duchu neklesajíc.
Dorazil jsem na přístavní hráz,
kde byla loď.
Kapitán na mě zařval,
řekl, že nemá žádný prostor,
když jsem skočil na palubu.
Kajuta pro Paddyho se našla
dole mezi prasaty.
Hrál jsem nějaké bláznivé rigy,
tančil nějaké veselé jigy,
voda okolo mne bublala.
Když jsme opustili Holyhead,
toužil jsem, abych byl mrtvý,
a nebo ještě lépe místo toho daleko.
Na kamenité cestě do Dublinu.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra

Kluci z Liverpoolu,
když jsme bezpečně přistáli,
mě nazvali bláznem.
Nemohl jsem to dlouho snést.
Krev ve mně začala vřít,
přestal jsem se ovládat.
Ubohý starý ostrůvek Erin
Začali sprostě nadávat
"Hurá, má duše", řekl jsem já
Nechal jsem vzlétnout mou hůl z trnky
Nějací kluci z Galway stáli při mě,
viděli, jak se přibelhávám
Pak s hlasitým "hurá"
se přidali ke rvačce.
Rychle jsme si vyčistili cestu
Za kamenitou cestu do Dublinu.

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Ulov zajíce a pošli ho,
kamenitou cestou
A všemi cestami do Dublinu,
Whack-fol-lol-de-ra
Překlad z http://www.pohodar.com