ONE AND ONE
ROBERT MILES & MARIA NAYLER

The sky isn't always blue
The sun doesn't always shine
It's alright to fall apart sometimes
I am not always you
And you are not always mine
It's alright to fall apart sometimes

After all is said and done
One and one still is one
When we cry, when we laugh
I am half, you are half

The heart isn't always true
And I am not always fine
We all have an angry heart sometimes

After all is said and done
One and one still is one
When we cry, when we laugh
I am half, you are half

Look how far we have come
One and one still is

One moon (one moon)
one star (one star)
I love the one we are
One thread (one thread)
one line (one line)
Let's stand still in time

One moon (one moon)
one star (one star)
I love the one we are
One thread (one thread)
one line (one line)
That runs through our lives

After all is said and done
One and one still is one
When we cry, when we laugh
I am half, you are half

Look how far we have come
One and one still is one
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEDNA A JEDNA
ROBERT MILES & MARIA NAYLER

Nebe není vždycky modré
Slunce vždycky nesvítí
Je v pořádku se občas rozdělit
Já nejsem vždycky Ty
A Ty nejsi vždycky mnou
Je v pořádku se občas rozdělit

Poté, co je všechno řečeno a hotovo
Jedna a jedna je stále jedna
Když pláčeme, když se smějeme
Já jsem polovina, Ty jsi polovina

Srdce není vždycky věrné
A já nejsem vždycky příjemná
My všichni máme občas rozzlobené srdce

Poté, co je všechno řečeno a hotovo
Jedna a jedna je stále jedna
Když pláčeme, když se smějeme
Já jsem polovina, Ty jsi polovina

Podívej, jak daleko přicházíme
Jedna a jedna je stále

Jeden měsíc (jeden měsíc)
jedna hvězda (jedna hvězda)
Miluji, že jsme jedni
Jedna nit (jedna nit)
jedna linka (jedna linka)
Které běží našimi životy

Jeden měsíc (jeden měsíc)
jedna hvězda (jedna hvězda)
Miluji, že jsme jedni
Jedna nit (jedna nit)
jedna linka (jedna linka)
Které běží našimi životy

Poté, co je všechno řečeno a hotovo
Jedna a jedna je stále jedna
Když pláčeme, když se smějeme
Já jsem polovina, Ty jsi polovina

Podívej, jak daleko přicházíme
Jedna a jedna je stále
Překlad z http://www.pohodar.com