DIAMONDS
RIHANNA

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond

Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
You and I, you and I
We're like diamonds in the sky

You're a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I'm alive
We're like diamonds in the sky

I knew that we'd become one right away
A right away
At first sight I felt
the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes

So shine bright tonight, you and I
We're beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We're beautiful like diamonds in the sky

Palms rise to the universe
As we, moonshine and molly
Feel the warm we'll never die
We're like diamonds in the sky

You're a shooting star I see
A vision of ecstasy
When you hold me, I'm alive
We're like diamonds in the sky

At first sight I felt
the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes

So shine bright, tonight, you and I
We're beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond

So shine bright, tonight, you and I
We're beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We're beautiful like diamonds in the sky

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond (oh, oh yeah)

Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Lyrics from http://www.pohodar.com

DIAMANTY
RIHANNA

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant

Najdi světlo v nádherném moři
Vybrala jsem si, že budu veselá
Ty a já, Ty a já
Jsme diamanty na obloze

Ty jsi padající hvězda, jíž vidím
Vidina z extáze
Když mě objímáš, jsem naživu
Jsme diamanty na obloze

Věděla jsem, že se staneme okamžitě jedním
Okamžitě jedním
Na první pohled jsem vnímala
energii slunečních paprsků
Ve Tvých očích jsem viděla život

Tak zářeme jasně dnes v noci, Ty a já
Jsme nádherní jako diamanty na obloze
Z očka do očka, tak živě
Jsme nádherní jako diamanty na obloze

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Jsme nádherní jako diamanty na obloze

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Jsme nádherní jako diamanty na obloze

Dlaně se vztahují k vesmíru
Zatímco my, měsíční svit a extáze,
cítíme teplo, my nikdy nezemřeme
Jsme jako diamanty na obloze

Ty jsi padající hvězda, jíž vidím
Vidina z extáze
Když mě objímáš, jsem naživu
Jsme diamanty na obloze

Na první pohled jsem vnímala
energii slunečních paprsků
Ve Tvých očích jsem viděla život

Tak zářeme jasně dnes v noci, Ty a já
Jsme nádherní jako diamanty na obloze
Z očka do očka, tak živě
Jsme nádherní jako diamanty na obloze

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Jsme nádherní jako diamanty na obloze

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Jsme nádherní jako diamanty na obloze

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant

Tak zářeme jasně dnes v noci, Ty a já
Jsme nádherní jako diamanty na obloze
Z očka do očka, tak živě
Jsme nádherní jako diamanty na obloze

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant (oh, oh, jasně)

Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Záři jasně jako diamant
Překlad z http://www.pohodar.com