DON'T TALK JUST KISS
RIGHT SAID FRED

Kiss, kiss, kiss, kiss

Ahhh... surrender me a kiss
Let me loose on you, inch by inch
The one and only reason is fun fun fun
I said well baby (well baby),
we've only just begun

So don't talk just kiss
We're beyond words and sound
Don't talk just kiss
Let your tongue fool around
Let's fool around

Ooh yeah... (Huh-huh)
there's people there's love
You and I both apply, to the above
The one and only reason is fun fun fun
I said well baby (well baby)
we've only just begun

Don't talk just kiss
We're beyond words and sound
Don't talk just kiss
Let your tongue fool around

Huh-huh (Huh-huh),
we're wasting precious time
Don't talk kiss, ahh, make it mine
The one and only reason, is fun fun fun
I said well baby (well baby)
we've only just begun

So, don't talk just kiss (just kiss)
We're beyond words and sound
Don't talk just kiss
Let your tongue fool around

Come on, come on, come on, come on,
fool around
Come on, come on, come on, come on,
fool around
(don't talk just kiss baby)
Come on, come on, come on, come on,
fool around

(Surrender your love, to me)

So don't talk just kiss
We're beyond words and sound
Don't talk just kiss
Let your tongue fool around

Don't talk just kiss
We're beyond words and sound
Don't talk just kiss
Let your tongue fool around

Let's fool around what d'you say
Let's fool around what d'you say
Let's fool around what d'you say
Let's fool around what d'you say

what do you say
(let's fool around)
come on let's fool around
(come on and let's foll around)
Come on, come on, come on, come on,
fool around
(let's fool around)
Come on, come on, come on, come on,
fool around
(let's fool around) oh yeah
Come on, come on, come on, come on,
fool around
(let's fool around,come on baby)
Come on, come on, come on, come on,
fool around
(let's fool around)
Come on, come on, come on, come on,
fool around
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEPOVÍDEJ, JEN LÍBEJ
RIGHT SAID FRED

Líbej, líbej, líbej, líbej

Ahhh... dej mi polibek
Vypusť mě na sebe, palec po palci
Jeden jediný důvod je zábava, zábava, zábava
Říkám dobře, miláčku (dobře, miláčku)
Teprve jsme začali

Tak nepovídej, jen líbej
Jsme mimo slova a zvuky
Nepovídej, jen líbej
Nech svůj jazyk bláznit
Blázněme

Oh, jasně... (Huh-huh)
jsou tu lidé, je tu láska
Ty a já oba žádáme nejvyššího
Jeden jediný důvod je zábava, zábava, zábava
Říkám dobře, miláčku (dobře, miláčku)
Teprve jsme začali

Nepovídej, jen líbej
Jsme mimo slova a zvuky
Nepovídej, jen líbej
Nech svůj jazyk bláznit

Huh-huh (Huh-huh)
Plýtváme drahocenným časem
Nepovídej, líbej, ahh, věnuj to mně
Jeden jediný důvod je zábava, zábava, zábava
Říkám dobře, miláčku (dobře, miláčku)
Teprve jsme začali

Nepovídej, jen líbej
Jsme mimo slova a zvuky
Nepovídej, jen líbej
Nech svůj jazyk bláznit

No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme
No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme
(nepovídej, jen líbej, miláčku)
No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme

(Dej svou lásku, mně)

Tak nepovídej, jen líbej
Jsme mimo slova a zvuky
Nepovídej, jen líbej
Nech svůj jazyk bláznit

Nepovídej, jen líbej
Jsme mimo slova a zvuky
Nepovídej, jen líbej
Nech svůj jazyk bláznit

Blázněme, co říkáš?
Blázněme, co říkáš?
Blázněme, co říkáš?
Blázněme, co říkáš?

Co říkáš?
(Blázněme)
No tak, blázněme
(No tak a blázněme)
No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme
(Blázněme)
No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme
(blázněme) oh jasně
No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme
(Blázněme, no tak, miláčku)
No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme
(Blázněme)
No tak, no tak, no tak, no tak
Blázněme
Překlad z http://www.pohodar.com