CRYING MY HEART OVER YOU
RICKY SKAGGS

Off somewhere the music's playing soft and low.
And another holds the one that I love so.
I was blind I could not see
That you meant the world to me
But like a fool I stood
and watched you go.

Now, I'm crying my heart out over you.
Those blue eyes
now they smile at someone new.
Ever since you went away
I die a little more each day
'Cause I'm crying my heart out over you.

Each night I climb the stairs up to my room.
It seems I hear you whisper in the gloom.
I miss your picture on the wall
And your footsteps in the hall
While I'm crying my heart out over you.

Now, I'm crying my heart out over you.
Those blue eyes
now they smile at someone new.
Ever since you went away
I die a little more each day
'Cause I'm crying my heart out over you...
Lyrics from http://www.pohodar.com

VYPLAKÁVÁM SI SRDCE PRO TEBE
RICKY SKAGGS

Odněkud hraje hudba jemná a hluboká.
A jiný objímá tu jedinou, jíž tak miluji.
Byl jsem slepý, nedokázal jsem vidět,
že pro mě znamenáš všechno,
ale jako blázen jsem stál
a díval se, jak odcházíš.

Teď si vyplakávám srdce pro Tebe.
Pro ty modré oči,
jenž se teď smějí na někoho nového.
Pokaždé od té doby, co jsi odešla,
zmírám každý den trochu více,
protože si vyplakávám srdce pro Tebe.

Každou noc stoupám po schodech k mému pokoji.
Zdá se mi, že slyším Tvůj šepot v příšeří.
Stýská se mi po Tvém obrázku na zdi.
A po Tvých krocích v hale.
Zatímco si vyplakávám srdce pro Tebe.

Teď si vyplakávám srdce pro Tebe.
Pro ty modré oči,
jenž se teď smějí na někoho nového.
Pokaždé od té doby, co jsi odešla,
zmírám každý den trochu více,
protože si vyplakávám srdce pro Tebe.
Překlad z http://www.pohodar.com