REALITY
RICHARD SANDERSON

Met you by surprise
I didn't realize
that my life would change forever
Saw you standing there didn't know
I care there was something special in the air
Dreams are my reality
the only kind of real fantasy
illusions are a common thing
I try to live in dreams
it seems as if it's meant to be.
Dreams are my reality
a different kind of reality
I dream of loving
in the night and loving seems all right
although it's only fantasy.
If you do exsist, honey don't resist
show me a new way of loving
Tell me that it's true, show me what to do
I feel something special about you.
Dreams are my reality,
the only kind of reality
Maybe my foolishness is past
and may now at last
I'll see how the real thing can be
Dreams are my reality
a wondrous world where I like to be
I dream of holding you all night
and holding you seems right
perhaps that's my reality.
Met you by surprise, didn't realize
that my life would change forever
Tell me that it's true,
feelings that are new
I feel something special about you.
Dreams are my reality
a wondrous world where I like to be
illusions are a common thing
I try to live in dreams
although it's only fantasy
Dreams are my reality
I like to dream of you close to me
I dream of loving in the night
and loving you seems right
perhaps that's my reality
Lyrics from http://www.pohodar.com

REALITA
RICHARD SANDERSON

Překvapí Tě
Nedokážu si představit,
že by se můj život navždy změnil
Vidět Tě tady stojícího a netušícího,
Starám se, že je něco zvláštního ve vzduchu
Mou realitou jsou sny
jen druh opravdové fantazie
Iluze jsou běžná věc
Zkouším žít ve snech
Zdá se, že to tak bylo určeno
Sny jsou mou realitou
odlišný druh reality
Sny o milování
v noci a milování se zdá být fajn
ačkoli je to jen fantazie.
Jestli existuješ, miláčku, neodmítej
ukaž mi nový způsob lásky
Řekni mi, že je to pravda, ukaž mi, jak na to
Cítím z Tebe něco zvláštního
Sny jsou mou realitou
Jen druh reality
Možná je mé bláznovství minulostí
a možná nakonec teď
Uvidím, jak může být věc reálná
Sny jsou mou realitou
Podivuhodný svět, kde já rád jsem
Celé noci sním o tom, jak Tě objímám
a objímání Tebe je to pravé
možná to je má realita
Překvapí Tě to, neuvědomil sis,
že by se změnil můj život navždy
Řekni mi, že to je pravda,
pocity, které jsou nové
Cítím z Tebe něco zvláštního
Sny jsou mou realitou
Podivuhodný svět, kde já jsem rád
Iluze jsou běžná věc
Zkouším žít ve snech
ačkoli je to jen fantazie
Sny jsou mou realitou
Rád sním o tom, že jsi blízko u mne
V noci sním o milování
a milování s Tebou je to pravé
možná to je má realita
Překlad z http://www.pohodar.com