RIGHT HERE WAITING
RICHARD MARX

Ocean's apart
Day after day
And I slowly go insane
I hear your voice
On the line
But it doesn't start the pain
If I see you next to never
How can we say forever?

(Chorus)
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Oh, how my heart breaks
I will be right here waiting for you

I took for granted
All the times
That I thought it would last somehow
I hear the laughter
I tasted the tears
But I can't get near you now

Oh, can't you see it baby?
You've got me going crazy

I wonder how
We can survive
This romance
But in the end if I'm with you
I'll take the chance

Oh, can't you see it baby?
You've got me going crazy

(Repeat Chorus)
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČEKÁNÍ PRÁVĚ TADY
RICHARD MARX

Oceány dělí
Den po dni
A já pomalu začínám bláznit
Slyším Tvůj hlas
Na lince
Ale to nezpůsobí bolest
Když Tě téměř nikdy nevidím
Jak můžeme říct navždy?

(Refrén)
Kamkoliv jdeš
Cokoliv děláš
Budu na Tebe čekat právě tady
Jakkoliv to bude trvat dlouho
Oh, jak mi to láme srdce
Budu na Tebe čekat právě tady

Předpokládal jsem
Vždycky
Myslel jsem, že to nějak to přetrvá
Slyším smích
Cítím příchuť slz
Ale nemůžu se dostat k Tobě blíž

Oh, cožpak to nevidíš, miláčku?
Zblázním se z Tebe

Divím se, jak
Jsme mohli přežít
Tuhle romanci
Ale nakonec jsem s Tebou
Chopím se té šance

Oh, cožpak to nevidíš, miláčku?
Zblázním se z Tebe

(Opakuje se refrén)
Překlad z http://www.pohodar.com