THE CALL
REGINA SPEKTOR

It started out as a feeling
Which then grew into a hope
Which then turned into a quiet thought
Which then turned into a quiet word

And then that word grew louder and louder
'Til it was a battle cry
I'll come back
When you call me
No need to say goodbye

Just because everything's changing
Doesn't mean it's never been this way before
All you can do
is try to know who your friends are
As you head off to the war

Pick a star on the dark horizon
And follow the light
You'll come back when it's over
No need to say goodbye

You'll come back when it's over
No need to say goodbye

Now we're back to the beginning
It's just a feeling and no one knows yet
But just because they can't feel it too
Doesn't mean that you have to forget

Let your memories grow stronger and stronger
'Til they're before your eyes
You'll come back
When they call you
No need to say goodbye

You'll come back
When they call you
No need to say goodbye
Lyrics from http://www.pohodar.com

VOLÁNÍ
REGINA SPEKTOR

Začalo to jako pocit
Který se proměnil v naději
Která se proměnila v tichou myšlenku
Která se proměnila v tiché slovo

A pak to slovo bylo hlasitější a hlasitější
Až to byl válečný řev
Vrátím se zpátky
Když mě zavoláš
Není potřeba říkat sbohem

To, že se všechno mění
Neznamená, že to takhle nebylo už dřív
Jediné, co můžeš udělat,
je zkusit poznat, kdo jsou Tví přátelé
Když vyrážíš do války

Vyber si hvězdu na temném horizontu
A následuj její světlo
Až bude po všem, vrátíš se zpátky
Není potřeba říkat sbohem

Až bude po všem, vrátíš se zpátky
Není potřeba říkat sbohem

Teď jsme zpátky na začátku
Je to jen pocit a ještě nikdo nic neví
Ale to, že to oni také necítí
neznamená, že Ty musíš zapomenout

Nech své vzpomínky sílit a sílit
Dokud jsou před Tvýma očima
Vrátíš se zpátky
Když Tě zavolají
Není potřeba říkat sbohem

Vrátíš se zpátky
Když Tě zavolají
Není potřeba říkat sbohem
Překlad z http://www.pohodar.com