EET
REGINA SPEKTOR

It's like forgetting the words
to your favorite song.
You can't believe it;
you were always singing along.
It was so easy and the words so sweet.
You can't remember; you try to feel the beat.

Bee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.
Ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.

You spend half of your life
trying to fall behind.
You're using your headphones
to drown out your mind.
It was so easy and the words so sweet.
You can't remember;
you try to move your feet.

Ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.
Ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.

[musical interlude]

Someone's deciding whether or not to steal.
He opens a window just to feel the chill.
He hears that outside
a small boy just started to cry
'Cause it's his turn,
but his brother won't let him try.

[musical interlude]

It's like forgetting the words
to your favorite song.
You can't believe it;
you were always singing along.
It was so easy and the words so sweet.
You can't remember;
you try to move your feet.
It was so easy and the words so sweet.
You can't remember;
you try to feel the beat...
Lyrics from http://www.pohodar.com

EET
REGINA SPEKTOR

Je to jako zapomenout slova
Tvé oblíbené písně.
Nemůžeš tomu uvěřit;
vždycky sis ji zpíval.
Bylo to tak lehké a slova tak sladká.
Nemůžeš si vzpomenout, zkoušíš vnímat rytmus

Bee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.
Ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.

Strávil jsi půl života
pokusy zpomalit.
Používáš sluchátka,
abys přehlušil svou mysl.
Bylo to tak lehké a slova tak sladká.
Nemůžeš si vzpomenout,
zkoušíš pohybovat nohama.

Ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.
Ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee
Eet eet eet.

[hudební mezihra]

Někdo se rozhoduje, zda krást či nekrást.
Otevírá okno jen aby cítil chlad.
Slyší, že venku
začal plakat malý chlapeček.
Protože je řada na něm,
ale jeho bratr ho nenechá pokusit se.

[hudební mezihra]

Je to jako zapomenout slova
Tvé oblíbené písně.
Nemůžeš tomu uvěřit;
vždycky sis ji zpíval.
Bylo to tak lehké a slova tak sladká.
Nemůžeš si vzpomenout,
zkoušíš pohybovat nohama.
Bylo to tak lehké a slova tak sladká.
Nemůžeš si vzpomenout,
zkoušíš vnímat rytmus...
Překlad z http://www.pohodar.com