HOLD ME FOR A WHILE
REDNEX

What's that sparkle in your eyes?
Is it tears that I see?
Oh tomorrow you are gone
So tomorrow I'm alone
Short moments of time
We have left to share our love

Hold, hold me for a while
I know this won't last forever
So hold, hold me tonight
Before the morning takes you away

We're in eachothers armes
Soon we're miles apart
Can you imagine how I'll miss,
Your touch and your kiss?
Short moments of time
We have left to share our love

Hold, hold me for a while....

Hold, hold me now,
From dusk to dawn all night long
Save, save me now,
A short moment of time
Lyrics from http://www.pohodar.com

OBEJMI MĚ NA CHVÍLI
REDNEX

Co je to za třpyt ve Tvých očích?
Jsou to slzy, co vidím?
Oh, zítra odejdeš
Tak zítra budu sama
Už jen pár momentů času
Nám zbývá k splynutí v naší lásce

Obejmi, obejmi mě na chvíli
Vím, že to nebude navždy naposled
Tak obejmi, obejmi mě dneska v noci
Než Tě ráno odnese pryč

Jsme ve vzájemném objetí
Brzy nás budou dělit míle
Dokážeš si představit, jak mi budou chybět,
Tvé doteky a Tvé polibky?
Už jen pár chvilek času
Nám zbývá k splynutí v naší lásce

Obejmi, obejmi mě na chvilku...

Obejmi, obejmi mě teď,
Dlouhou noc od soumraku do svítání
Zachraň, zachraň mě teď
Krátkou chvilku času
Překlad z http://www.pohodar.com