RED IS THE ROSE

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

Come over the hills, my bonnie Irish lass
Come over the hills to your darling
You choose the rose, love, and I'll make the vow
And I'll be your true love forever.

[CHORUS]
Red is the rose that in yonder garden grows
Fair is the lily of the valley
Clear is the water that flows from the Boyne
But my love is fairer than any.

'Twas down by Killarney's green woods
that we strayed
When the moon and the stars they were shining
The moon shone its rays
on her locks of golden hair
And she swore she'd be my love forever.

[CHORUS]

It's not for the parting that my sister pains
It's not for the grief of my mother
'Tis all for the loss of my bonny Irish lass
That my heart is breaking forever.

[CHORUS]
Lyrics from http://www.pohodar.com

ČERVENÁ JE RŮŽE

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Přejdi přes vrchy, má sličná irská dívko
Přejdi přes vrchy ke svému milému
Vybereš si růži, lásko a já učiním přísahu
A budu navždy Tvou věrnou láskou

[REFRÉN]
Červená je růže, která roste ve vzdálené zahradě
Krásná je lilie z údolí
Průzračná je voda, která teče z Boyne
Ale má láska je krásnější, než cokoliv jiného

Bylo to dole v zelených lesích u Killarney,
kde jsme bloudili
Když měsíc a hvězdy zářily
Měsíc zářil svými paprsky
na prameny jejích zlatých vlasů
A ona přisahala, že bude navždy mou láskou

[REFRÉN]

Bolest z rozchodu se sestrou to není
Není to ani žal pro mou matku
To kvůli ztrátě mé sličné irské dívky
Je mé srdce navždy zlomené

[REFRÉN]
Překlad z http://www.pohodar.com