CATCH THE RAINBOW
RAINBOW

When evening falls
She'll run to me
Like whispered dreams
Your eyes can't see

Soft and warm
She'll touch my face
A bed of straw
Against the lace

We believed we'd catch the rainbow
Ride the wind to the sun
Sail away on ships of wonder

But life's not a wheel
With chains made of steel
So bless me

Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn

We believed we'd catch the rainbow
Ride the wind to the sun
And sail away on ships of wonder

But life's not a wheel
With chains made of steel
So bless me, oh bless me, bless me

Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn
Come the dawn
Lyrics from http://www.pohodar.com

CHYTIT DUHU
RAINBOW

Když padá večer
Ona utíká ke mně
Jako šeptaný sen
Tvé oči nemůžou vidět

Jemně a hřejivě
Se dotkne mé tváře
Trs slámy
Proti krajce

Věřili jsme, že bychom mohl chytit duhu
Na perutích větru letět ke slunci
Odplout pryč na lodi divů

Ale život není kolo
S řetězy z oceli
Tak mi požehnej

Přijď svítání
Přijď svítání
Přijď svítání
Přijď svítání

Věřili jsme, že bychom mohl chytit duhu
Na perutích větru letět ke slunci
Odplout pryč na lodi divů

Ale život není kolo
S řetězy z oceli
Tak mi požehnej, oh požehnej mi, požehnej mi

Přijď svítání
Přijď svítání
Přijď svítání
Přijď svítání
Překlad z http://www.pohodar.com