SAMHAIN
RAGNAROK

If fear still thy heart hold close to the fire;
the harvest moon rises and burns as the pyre
Mock not the ancients, invite not their curse;
misfortune or mirth do they hold in their purse

Samhain

When Summer greets Autumn and green turns to gold,
when the barn is well laden stray not from the fold,
when Morrigan circles, her fortune to bring,
for does death treat the beggar more lightly than king?

Samhain

Summer's gone, the sun is dying;
Winter draws so harsh and cold;
gates of Hell stand wide and open,
forgotten realm of days of old;
hope-fires burn caressing moonlight,
tongues of flame lick the sky
Within the circle of the ancients
the fattened calf prepares to die

The forest sleeps, awaits the Springtime;
Beltaine's fire will bring new life;
await the passing of the Winter;
await the dawning of the new light
You want to know what holds the future;
you want to know of hope or fear?
Beware the swords the gods are speaking,
some things you may not want to hear...

Choose well thy words lest folly be thine
Choose well desire lest suffer in time
Choose well thy thoughts be less fleeting than rain
case the gods to thy bidding when
they walk at Samhain

Samhain
Lyrics from http://www.pohodar.com

SAMHAIN
RAGNAROK

Pokud strach svírá Tvé srdce, drž se blízko ohně
Měsíc sklizně vychází a hoří jako pohřební hranice
Nevysmívej se dávným, nevyvolávej jejich kletbu
neštěstí nebo veselí drží oni ve svém měšci

Samhain

Když léto vítá podzim a zelená se mění na zlatou,
když stodola je dobře naplněná, netoulej se z ovčince
když Morriganiny kruhy přináší její štěstí,
Zachází smrt mírněji se žebrákem než s králem?

Samhain

Léto je pryč, slunce umírá
Zima se blíží, tak krutá a chladná
brány Pekla zůstávají široce otevřené
zapomenutá říše z dávných dnů
Oheň naděje pálí objímající měsíční svit
Jazyky plamenů olizují nebe
Uprostřed starodávného kruhu
se vykrmené tele připravuje zemřít

Les spí, čekajíc na čas jara
Oheň Beltainu přinese nový život
Čekejte až zima skončí
čekejte, až se rozzáří nové světlo
Chceš vědět, co skrývá budoucnost,
chceš vědět o naději či strachu?
Vyvaruj se mečů, říkají bohové,
některé věci nesmíš chtít slyšet...

Dobře vol svá slova ze strachu před svým nerozumem
Včas dobře vol svou touhu ze strachu před utrpením
Dobře vol, aby Tvé myšlenky nebyly prchavější, než déšť
Využij svou příležitost, když si bohové
dělají procházku o Samhainu

Samhain
Překlad z http://www.pohodar.com