RAGLAN ROAD

On Raglan Road on an Autumn Day,
I saw her first and knew
That her dark hair would weave a snare
That I may one day rue.
I saw the danger, yet I walked
Along the enchanted way
And I said let grief be a falling leaf
At the dawning of the day.

On Grafton Street in November,
We tripped lightly along the ledge
Of a deep ravine where can be seen
The worst of passions pledged.
The Queen of Hearts still baking tarts
And I not making hay,
Well I loved too much; by such and such
Is happiness thrown away.

I gave her the gifts of the mind.
I gave her the secret sign
That's known to all the artists who have
Known true Gods of Sound and Time.
With word and tint I did not stint.
I gave her reams of poems to say
With her own name there
and her shiny dark hair
Like the clouds over fields of May.

On a quiet street where old ghosts meet,
I see her walking now away from me,
So hurriedly. My reason must allow,
For I have wooed, not as I should
A creature made of clay.
When the angel woos the clay,he'll lose
His wings at the dawn of the day
Lyrics from http://www.pohodar.com

RAGLAN ROAD

Na Raglan Road v podzimním dni
Jsem ji viděl poprvé a poznal,
že její tmavé vlasy by mohly utvořit smyčku,
že bych mohl jednoho dne litovat.
Viděl jsem nebezpečí, pořád jsem kráčel
po očarované cestě
A řekl jsem si, nech zármutek být padajícím listem
v úsvitu dne.

Na Grafton Street v listopadu
jsme klopýtali lehce po římse
nad hlubokou roklí, kam bylo vidět
Nejhorší z vášní zavázala.
Srdcová královna stále peče ovocné koláče
A já nedělám seno
Nu, miloval jsem příliš mnoho, tak jako tak
je štěstí odhozeno.

Dal jsem jí dary mysli.
Dal jsem jí tajné znamení,
jenž je známé všem umělcům, co kdy
znali opravdové bohy zvuku a času.
Se slovy a barvami jsem nešetřil.
Řekl jsem ji hromady básní
S jejím jménem
a jejími zářivě tmavými vlasy
Jako mraky nad květnovými poli.

Na tiché ulici, kde se setkávají staří duchové
Jsem ji teď viděl jít ode mne pryč
Tak chvatně. Můj rozum musí svolit,
že jsem namlouval ne tak, jak bych měl
Stvoření z hlíny
Když si anděl bude namlouvat hlínu, ztratí
svá křídla na úsvitu dne.
Překlad z http://www.pohodar.com