WORLD LEADER PRETEND
R.E.M.

I sit at my table and wage war on myself
It seems like it's all, it's all for nothing
I know the barricades
And I know the mortar in the wall breaks
I recognise the weapons, I've used them well

This is my mistake
Let me make it good
I raised the wall
And I will be the one to knock it down

I've a rich understanding of my finest defences
I proclaim that claims are left unstated
I demand a rematch

I decree a stalemate
I divine my deeper motives
I recognise the weapons
I've practised them well
I fitted them myself

It's amazing what devices you can sympathize
Emphasize
This is my mistake,
let me make it good
I raised the wall
And I will be the one to knock it down

Reach out for me
Hold me tight
Hold that memory
Let my machine talk to me
Let my machine talk to me

This is my world,
and I am the World Leader Pretend
This is my life, and this is my time
I have been given the freedom
to do as I see fit
It's high time I razed the walls
that I've constructed

It's amazing what devices you can sympathize
Emphasize
This is my mistake,
let me make it good
I raised the wall
And I will be the one to knock it down

You fill in the mortar
You fill in the harmony
You fill in the mortar
I raised the wall
And I'm the only one
I will be the one to knock it down
Lyrics from http://www.pohodar.com

OPRÁVNĚNÝ VŮDCE SVĚTA
R.E.M.

Sedím za svým stolem a sám vedu boj
Zdá se, že je to všechno, všechno pro nic
Znám barikády
A vím, jak se tříští minomet ve zdi
Rozeznávám zbraně, dobře jsem jich užíval

Tohle je moje chyba
Nechte mě ji napravit
Vztyčil jsem zeď
A já budu ten jediný, kdo ji strhne

Mám velké pochopení pro mé nejlepší obránce
Veřejně prohlašuji, že prohlášení nebyla vyřčena
žádám odvetu

Já rozsoudím patovou situaci
Já předvídám své nejhlubší pohnutky
Rozeznávám zbraně
Cvičil jsem s nimi dobře
Já sám jsem je vybavil

Je užasné, s jakými zařízeními můžete sympatizovat
Vyzdvihnout
Tohle je moje chyba
Nechte mě ji napravit
Vztyčil jsem zeď
A já budu ten jediný, kdo ji strhne

Dosáhněte na mě
Pevně mě držte
Zachovejte tuhle vzpomínku
Nechte můj stroj ke mně promlouvat
Nechte můj stroj ke mně promlouvat

Tohle je můj svět
a já jsem Oprávněným Vůdcem Světa
Tohle je můj život a tohle je můj čas
Mně byla dána svoboda
dělat, co uznám za vhodné
Je nejvyšší čas, abych srovnal se zemí zdi,
které jsem vystavěl

Je užasné, s jakými zařízeními můžete sympatizovat
Vyzdvihnout
Tohle je moje chyba
Nechte mě ji napravit
Vztyčil jsem zeď
A já budu ten jediný, kdo ji strhne

Vy naplníte minomet
Vy naplníte harmonii
Vy naplníte minomet
Vztyčil jsem zeď
A já budu ten jediný
Já budu ten jediný, kdo ji strhne
Překlad z http://www.pohodar.com