TOYS IN THE ATTIC
R.E.M.

Light voices scream
nothing seems real's a dream
Leaving the things that you learned behind
Leaving the things that you love behind
All of the things
that you learned were real
Nothing except for the years
Voices scream, nothing seems real's a dream

Toys
Toys
Toys in the attic

Toys
Toys
Toys in the attic

Toys
Toys
Toys in the attic

Toys
Toys
Toys

Light voices scream
nothing seems real's a dream
Leaving the things that you love behind
Leaving the things that you learned behind
All of the things
that you learned were real
Nothing except for the years
Voices scream, nothing seems real's a dream

Toys
Toys
Toys in the attic

Toys
Toys
Toys in the attic

Toys
Toys
Toys in the attic

Toys
Toys
Toys in the attic

Light
Lyrics from http://www.pohodar.com

HRAČKY NA PŮDĚ
R.E.M.

Slabé hlasy křičí
Nic, co se zdá skutečné, není snem
Opouštíte věci, které jste se dříve naučili
Opouštíte věci, které jste dříve milovali
Všichny ty věci,
které jste se naučili, byly skutečné
Nic, s výjimkou těch let
Hlasy křičí, nic co se zdá skutečné, není snem

Hračky
Hračky
Hračky na půdě

Hračky
Hračky
Hračky na půdě

Hračky
Hračky
Hračky na půdě

Hračky
Hračky
Hračky

Slabé hlasy křičí
Nic, co se zdá skutečné, není snem
Opouštíte věci, které jste se dříve naučili
Opouštíte věci, které jste dříve milovali
Všichny ty věci,
které jste se naučili, byly skutečné
Nic, s výjimkou těch let
Hlasy křičí, nic co se zdá skutečné, není snem

Hračky
Hračky
Hračky na půdě

Hračky
Hračky
Hračky na půdě

Hračky
Hračky
Hračky na půdě

Hračky
Hračky
Hračky na půdě

Světlo
Překlad z http://www.pohodar.com