THE WRONG CHILD
R.E.M.

I've watched the children come and go
A late long march into spring
I sit and watch those children
Jump in the tall grass
Leap the sprinkler
Walk in the ground
Bicycle clothespin
spokes
The sound, the smell of swingset hands

I will try to sing a happy song
I'll try and make a happy game to play

Come play with me
I whispered to my new found friend
Tell me what it's like to go outside
I've never been
Tell me what it's like to just go outside
I've never been
And I never will

And I'm not supposed to be like this
I'm not supposed to be like this
But it's okay

Hey those kids are looking at me
I told my friend myself
Those kids are looking at me
They're laughing
and they're running over here
They're laughing
and they're running over here

What do I do?
What can I do?
What should I do?
What do I say?
What can I say?

I said I'm not supposed to be like this
Let's try to find a happy game to play
Let's try to find a happy game to play

I'm not supposed to be like this
But it's okay, okay
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŠPATNÉ DÍTĚ
R.E.M.

Pozoroval jsem děti přicházet a jít
Pozdní dlouhý pochod do jara
Sedím a pozoruji ty děti
Jak skáčí po vzrostlé trávě
Přeskakují rozprašovač
Procházejí se po zemi
Karta, připevněná kolíčkem,
vrčí v drátech jízdního kola
Zvuk, vůně těch nejhbitějších rukou

Pokusím se zazpívat si veselou písničku
Pokusím se a vymyslím veselou hru na hraní

Pojď a hraj si se mnou
Šeptal jsem mému nově nalezenému příteli
Pověz mi, jako to je jít ven
Nikdy jsem tam nebyl
Řekni mi, jaké je to jít prostě ven
Nikdy jsem tam nebyl
A nikdy nebudu

A nepředpokládá se, že bych někdy byl takový
Nepředpokládá se, že bych někdy byl takový
Ale to je v pořádku

Hej, ty děti se na mě dívají
Řekl jsem svému příteli, mému druhému já
Ty děti se na mě dívají
Smějí se
a běží sem
Smějí se
a běží sem

Co udělám?
Co můžu udělat?
Co bych měl udělat?
Co řeknu?
Co můžu říct?

Řekl jsem, že se nepřepokládá, že bych byl takový
Zkusme vymyslet nějakou veselou hru na hraní
Zkusme vymyslet nějakou veselou hru na hraní

Nepředpokládá se, že bych někdy byl takový
Ale to je v pořádku, v pořádku
Překlad z http://www.pohodar.com