MAPS AND LEGENDS
R.E.M.

He's not to be reached, he's to be reached
He's not to be reached, he's to be reached

Called the fool, and the company
On his own, where he'd rather be
Where he ought to be, he sees what you
Can't see, can't you see that

Maybe he's caught in the legend
Maybe he's caught in the mood
Maybe these maps and legends
Have been misunderstood

Down the way the road's divided
Paint me the places you have seen
Those who know what I don't know
Refer to the yellow, red, and green

Maybe he's caught in the legend
maybe he's caught in the mood
Maybe these maps and legends
Have been misunderstood

He's not to be reached, he's to be reached
He's not to be reached, he's to be reached
He's not to be reached, he's to be reached
He's not to be reached, he's to be reached

The map that you painted didn't seem real
He just sings whatever he's seen
Point to the legend, point to the east
Point to the yellow, red, and green

Maybe he's caught in the legend
Maybe he's caught in the mood
Maybe these maps and legends
Have been misunderstood, been misunderstood

Is he to be reached, he's not to be reached
Is he to be reached, he's not to be reached
Is he to be reached, he's not to be reached any more
Lyrics from http://www.pohodar.com

MAPY A LEGENDY
R.E.M.

Není k dostižení, je k dostižení
Není k dostižení, je k dostižení

Nazýván bláznem, je společností
jen sám sobě, kde by raději byl
Kde by měl být, vidí to, co vy
nemůžete vidět, nemůžete vidět, že

Snad je zachycený v legendě
Snad je zachycený v atmosféře místa
Snad se těmto mapám a legendám
správně neporozumělo

Dál po cestě se silnice rozděluje
Namaluj mi místa, která jsi viděl
Ti, kdož ví, co já nevím
hovoří ve žluté, červené a zelené

Snad je zachycený v legendě
Snad je zachycený v atmosféře místa
Snad se těmto mapám a legendám
správně neporozumělo

Není k dostižení, je k dostižení
Není k dostižení, je k dostižení
Není k dostižení, je k dostižení
Není k dostižení, je k dostižení

Ta mapa, jíž jsi maloval, se nezdá reálná
On prostě označil cokoliv jen viděl
Ukaž na legendu, ukaž k východu
Ukaž na žlutou, červenou a zelenou

Snad je zachycený v legendě
Snad je zachycený v atmosféře místa
Snad se těmto mapám a legendám
správně neporozumělo, správně neporozumělo

Je k dostižení, není k dostižení
Je k dostižení, není k dostižení
Je k dostižení, není už víc k dostižení
Překlad z http://www.pohodar.com