LOOSING MY RELIGION - R.E.M.

Life is bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no I've said too much
I set it up

That's me in the corner
That's me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
Oh no I've said too much
I haven't said enough
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

Every whisper
Of every waking hour I'm
Choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt lost and blinded fool
Oh no I've said too much
I set it up

Consider this
The hint of the century
Consider this
The slip that brought me
To my knees failed
What if all these fantasies
Come flailing around
Now I've said too much
I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
That was just a dream
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZTRÁTA MÉ VÍRY

Život je větší
Je větší než Ty
A Ty nejsi mnou
Vzdálenost, kterou budu muset překonat
Odstup ve Tvých očích
Oh ne, řekl jsem příliš mnoho
Přestanu s tím.

To jsem já na rohu
To jsem já v proudu světla
Ztráta mé víry
Pokus držet s Tebou krok
A nevím, to mohu
Oh ne, řekl jsem příliš mnoho
Neřekl jsem dost
Myslel jsem, že slyším Tvůj smích
Myslel jsem, že slyším Tvůj zpěv
Myslím a myslel jsem, že jsem Ti řekl pokus se.

Každé zašustění
V každé probdělé hodině
Jsem vybíral svou zpověď
Pokusy udržet své oči na Tobě
Jako bolest ztraceného a oslepeného blázna
Oh ne, řekl jsem příliš mnoho
Přestanu s tím

Uvažuj o tom
Kam míří století
Uvažuj o tom
Pád, který to přineslo
na má slabá kolena
Co když všechny tyto fantazie
Se půjdou poflakovat
Teď jsem řekl příliš mnoho
Myslel jsem, že slyším Tvůj smích
Myslel jsem, že slyším Tvůj zpěv
Myslím a myslel jsem, že jsem Ti řekl pokus se.

Ale on to byl jen sen
Byl to jen sen
Překlad z http://www.pohodar.com