EVERYBODY HURTS - R.E.M.

When the day is long
And the night,
The night is yours alone,
When you're sure you've had enough
Of this life,
Well hang on.

Don't let yourself go,
'Cause everybody cries
And everybody hurts
Sometimes.

Sometimes everything is wrong.
Now it's time to sing along.
When your day is night alone,
(hold on, hold on)
If you feel like letting go,
(hold on)
When you think you've had too much
Of this life,
Well hang on.

'Cause everybody hurts.
Take comfort in your friends.
Everybody hurts.

Don't throw your hand.
Oh, no.
Don't throw your hand.
If you feel like you're alone,
No, no, no, you are not alone

If you're on your own
In this life,
The days and nights are long,
When you think you've had too much
Of this life
To hang on.

Well, everybody hurts
Sometimes,
Everybody cries.
Everybody hurts
Sometimes.
And everybody hurts
Sometimes.
So, hold on,
Hold on.
Hold on,
Hold on.
Hold on,
Hold on.
Hold on,
Hold on.
(Everybody hurts.
You are not alone.)
Lyrics from http://www.pohodar.com

KAŽDÝ MÁ BOLEST

Když den je dlouhý
A noc
Noc je Tvým osaměním
Když jsi si jist, že máš dost
Tohoto života
Dobře, vytrvej

Neodcházej
Protože každý pláče
A každý má bolest
Někdy

Občas je všechno špatně
Teď je čas zpívat dál
Když Tvůj den je osamělou nocí
(vytrvej, vytrvej)
Když se cítíš na odchod
(vytrvej)
Když si myslíš, že máš akorát dost
Tohoto života
Dobře, vytrvej

Protože každý má bolest
Najdi útěchu u svých přátel
Každý má bolest

Neskládej ruce (do klína)
Oh, ne
Neskládej ruce (do klína)
Jestli se cítíš osaměle,
Ne, ne, ne, nejsi osamělý

Jestliže jsi sám
Ve svém životě
Dny a noci jsou dlouhé
Když si myslíš, že už máš akorát dost
Tohoto života
Vytrvej

Dobře, každý má bolest
Občas
Každý pláče
Každý má bolest
Občas
A každý má bolest
Občas.
Tak vytrvej
Vytrvej.
Vytrvej,
Vytrvej.
Vytrvej,
Vytrvej.
Vytrvej,
Vytrvej.
(Každý má bolest.
Nejsi sám.)
Překlad z http://www.pohodar.com