DRIVE
R.E.M.

Smack, crack, bushwhacked
Tie another one to your racks, baby
Hey kids, rock and roll
Nobody tells you where to go, baby

What if I ride, what if you walk?
What if you rock around the clock?
Tick-tock, tick-tock
What if you did, what if you walk?
What if you tried to get off, baby?

Hey, kids, where are you?
Nobody tells you what to do, baby
Hey kids, shake a leg
Maybe you're crazy in the head, baby

Maybe you did, maybe you walked
Maybe you rocked around the clock
Tick-tock, tick-tock
Maybe I ride, maybe you walk
Maybe I drive to get off, baby

Hey kids, shake a leg
Maybe you're crazy in the head, baby
Ollie, ollie, ollie ollie ollie
Ollie ollie in come free, baby

Hey, kids, where are you?
Nobody tells you what to do, baby

Smack, crack, shack-a-lack
Tie another one to your backs, baby
Hey kids, rock and roll
Nobody tells you where to go, baby

Maybe you did, maybe you walk
Maybe you rock around the clock
Tick-tock, tick-tock
Maybe I ride, maybe you walk
Maybe I drive to get off, baby

Hey kids, where are you?
Nobody tells you what to do, baby
Hey kids, rock and roll
Nobody tells you where to go, baby
Baby... baby...
Lyrics from http://www.pohodar.com

ŘÍDIT
R.E.M.

Herák, koks, přepadení ze zálohy,
Nacpi dalšího do svých přihrádek, dítě
Hej, děcka, rock and roll
Nikdo vám neříká kam jít, dítě

Co když pojedu, co když půjdeš?
Co když budeš řádit celý den?
Tik-tak, tik-tak
Co když děláš, co když kráčíš?
Co kdyby ses pokusil uniknout, dítě?

Hej, děcka, kde jste?
Nikdo vám neříká, kam jít, dítě
Hej, děcka, pohněte kostrou
Snad jste v hlavě blázniví, dítě

Možná jsi to udělal, možná jsi kráčel
Možná jsi řádil po celý den
Tik-tak, tik-tak
Možná jedu, možná kráčíš
Možná Tě přiměju k úniku, dítě

Hej, děcka, pohněte kostrou
Snad jste v hlavě blázniví, dítě
Olé, olé, olé, olé, olé
Olé, olé v osvobození, dítě

Hej, děcka, kde jste?
Nikdo vám neříká, kam jít, dítě

Herák, koks, shack-a-lack
Pověste si dalšího na hřbet, dítě
Hej, děcka, rock and roll
Nikdo vám neříká kam jít, dítě

Možná jsi to udělal, možná jsi kráčel
Možná jsi řádil po celý den
Tisk-tak, tik-tak
Možná jedu, možná kráčíš
Možná Tě přiměju k úniku, dítě

Hej, děcka, kde jste?
Nikdo vám neříká, kam jít, dítě
Hej, děcka, rock and roll
Nikdo vám neříká kam jít, dítě
Baby... baby...
Překlad z http://www.pohodar.com