THE MIRACLE - QUEEN

Every drop of rain that falls
In Sahara Desert says it all,
It's a miracle,
All God's creations, great and small,
The Golden Gate and the Taj Mahal,
That's a miracle
Test tube babies being born,
Mothers, fathers dead and gone,
It's a miracle
We're having a miracle on earth,
Mother nature does it all for us
The wonders of this world go on,
The hanging gardens of Babylon
Captain Cook and Cain and Able,
Jimi Hendrix to the Tower of Babel
It's a miracle, it's a miracle
It's a miracle, it's a miracle

The one thing we're all waiting for
Is peace on earth and an end to war
It's a miracle we need - the miracle,
The miracle we're all waiting for today

If every leaf on every tree,
Could tell a story that would be
A miracle
If every child on every street,
Had clothes to wear and food to eat

That's a miracle
If all God's people could be free,
To live in perfect harmony
It's a miracle

We're having a miracle on earth,
Mother nature does it all for us,
Open hearts and surgery,
Sunday mornings with a cup of tea,
Super powers always fighting,
But Mona Lisa just keeps on smiling
It's a miracle it's a miracle, it's a miracle

The wonders of this world go on
It's a miracle, it's a miracle, it's a miracle,
It's a miracle

The one thing we're all waiting for
Is peace on earth and an end to war
It's a miracle we need, the miracle,
The miracle
Peace on earth and end to war today

[: That time will come,
one day you'll see,
when we can all be friends.... :]
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZÁZRAK

Každá kapka deště, která spadne
V Saharské poušti, říkají všichni
To je zázrak.
Všechny Boží výtvory, velké a malé,
Zlatá brána a Tádž Mahal.
To jsou zázraky.
Děti, zrozené ze zkumavky.
Matky, otcové umírají a odcházejí.
To je zázrak.
Máme zázrak na zemi.
Matka příroda je dělá všechny pro nás.
Divy tohoto světa přicházejí.
Vysuté zahrady v Babylóně.
Kapitán Cook a Kain a Ábel,
Jimi Hendrix do Babylónské věže.
To je zázrak, to je zázrak.
To je zázrak, to je zázrak.

Jedna z věcí, na kterou všichni čekáme.
Je mír na zemi a konec válek.
To je zázrak, který potřebujeme - zázrak.
Zázrak, na který dnes všichni čekáme.

Kdyby každý list na každém stromě,
Mohl vyprávět příběh, který se mohl stát.
Zázrak
Kdyby každé dítě na každé ulici,
Mělo oblečení na nošení a potravu k jídlu.

To je zázrak
Kdyby každý Boží člověk mohl být svobodný,
Žít v dokonalé harmonii.
To je zázrak

Máme zázrak na Zemi.
Matka příroda je všechny dělá pro nás.
Otevřené srdce a chirurgie
Nedělní rána s šálkem čaje
Super síly vždycky bojují
Ale Mona Lisa se ještě usmívá
To je zázrak, to je zázrak, to je zázrak.

Divy tohoto světa přicházejí.
To je zázrak, to je zázrak, to je zázrak,
To je zázrak

Jedna věc, na kterou všichni čekáme
Je mír na zemi a konec boje
To je zázrak, který potřebujem, zázrak,
Zázrak
Mír na zemi a konec boje dnes.

[:Tento čas příje,
jednoho dne uvidíš,
až budeme moct být všichni přátelé... :]
Překlad z http://www.pohodar.com