WHO WANTS TO LIVE FOREVER
QUEEN

There's no time for us
There's no place for us
What is this thing that builds
our dreams yet slips away from us

Who wants to live forever
Who wants to live forever?

There's no chance for us
It's all decided for us
This world has only
one sweet moment set aside for us

Who wants to live forever
Who wants to live forever?

Who dares to love forever?
When love must die

But touch my tears with your lips
Touch my world with your fingertips
And we can have forever
And we can love forever
Forever is our today
Who wants to live forever
Who wants to live forever?
Forever is our today

Who waits forever anyway?
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDO CHCE ŽÍT NAVŽDY
QUEEN

Nemáme žádný čas
Nemáme žádné místo
Co je to za věc, která nutí
naše sny stále od nás utíkat

Kdo chce žít navždy
Kdo chce žít navždy?

Nemáme žádnou šanci
Všechno už je za nás rozhodnuto
Tento svět má jen
jeden sladký moment pro nás vyčleněný

Kdo chce žít navždy
Kdo chce žít navždy?

Kdo si troufá žít navždy?
Když láska musí zemřít

Ale dotkni se mých slz svými rty
Dotkni se mého světa konečky svých prstů
A můžeme mít navždy
A můžeme milovat navždy
Dnes máme své navždy
Kdo chce žít navždy
Kdo chce žít navždy?
Dnes máme své navždy

Kdo vlastně čeká navždy?
Překlad z http://www.pohodar.com