THESE ARE THE DAYS OF OUR LIVES
QUEEN

Sometimes I get the feelin'
I was back in the old days - long ago
When we were kids when we were young
Things seemed so perfect - you know
The days were endless
we were crazy we were young
The sun was always shinin'
We just lived for fun
Sometimes it seems like lately
I just don't know
The rest of my life's been just a show

Those were the days of our lives
The bad things in life were so few
Those days are all gone now
but one thing is true
When I look and I find I still love you

You can't turn back the clock
You can't turn back the tide
Ain't that a shame
I'd like to go back one time
on a roller coaster ride
When life was just a game
No use in sitting
and thinkin' on what you did
When you can lay back and enjoy it
through your kids
Sometimes it seems like lately
I just don't know
Better sit back and go with the flow

Cos these are the days of our lives
They've flown in the swiftness of time
These days are all gone now
but some things remain
When I look and I find no change

Those were the days of our lives - yeah
The bad things in life were so few
Those days are all gone now
but one thing's still true
When I look and I find
I still love you

I still love you
Lyrics from http://www.pohodar.com

TOHLE JSOU DNY NAŠEHO ŽIVOTA
QUEEN

Občas dostávám pocit,
že jsem zpátky ve starých dávných dnech
Když jsme byli dětmi, když jsme byli mladí
Věci vypadaly tak skvěle, však víte
Ty dny byly nekonečné
Byli jsme blázniví, byli jsme mladí
Slunce pořád svítilo
Žili jsme jen pro zábavu
Občas se zdá, jako by to bylo nedávno
Já jen nevím
Zbytek mého života byl jen show

To byly dny našich životů
Špatných věcí v životě bylo tak málo
Ty dny jsou teď úplně pryč
Ale jedna věc je skutečná
Když se podívám a vidím, že Tě stále miluji

Nemůžete vrátit čas zpět
Nemůžete obrátit proud nazpět
Není to ostuda?
Rád bych se jednou vrátil zpět
na jízdu na horské dráze
Když život byl jen hra
Nemá smysl sedět
a myslet na to, co jste dělali
Když si můžete lehnout a užít si to
prostřednictvím svých dětí
Občas se zdá, jako by to bylo nedávno
Já jen nevím
Lepší sedět s rukama v klíně a plout s proudem

Protože toto jsou dny našich životů
Plynou s rychlostí času
Ty dny jsou teď všechny pryč
ale některé věci zůstávají
Když se podívám a nevidím žádnou změnu

To byly dny našich životů
Špatných věcí v životě bylo tak málo
Ty dny jsou teď úplně pryč
Ale jedna věc je skutečná
Když se podívám a vidím,
že Tě stále miluji

Stále Tě miluji
Překlad z http://www.pohodar.com