DISCO 2000
PULP

Well we were born within one hour of each other.
Our mothers said we could be sister and brother.
Your name is Deborah, Deborah.
It never suited ya.
Oh they thought that when we grew up,
we'd get married, and never split up.
We never did it,
although often I thought of it.

Oh Deborah, do you recall?
Your house was very small,
with wood chip on the wall.
When I came around to call,
you didn't notice me at all.

I said let's all meet up in the year 2000.
Won't it be strange when we're all fully grown.
Be there at 2 o'clock by the fountain down the road.
I never knew that you'd get married.
I would be living down here on my own on
that damp and lonely Thursday years ago.

You were the first girl at school to get breasts.
Martyn said that yours were the best.
The boys all loved you but I was a mess.
I had to watch them trying to get you undressed.
We were friends but that was as far as it went.
I used to walk you home sometimes but it meant,
oh it meant nothing to you,
'cos you were so popular.

Deborah do you recall?
Your house was very small,
with woodchip on the wall.
When I came around to call,
you didn't notice me at all.

I said let's all meet up in the year 2000.
Won't it be strange when we're all fully grown.
Be there at 2 o'clock by the fountain down the road.
I never knew that you'd get married.
I would be living down here on my own
on that damp and lonely Thursday years ago.

Ah do you recall?
Your house was very small,
with wood chip on the wall.
When I came around to call,
you didn't notice me at all.

I said let's all meet up in the year 2000.
Won't it be strange when we're all fully grown.
Be there at 2 o'clock by the fountain down the road.
I never knew that you'd get married.
I would be living down here on my own,
on that damp and lonely Thursday years ago.
Oh what are you doing Sunday baby.
Would you like to come and meet me maybe?
You can even bring your baby.
Ohhh ooh ooh. Ooh ooh ooh ooh.
What are you doing Sunday baby.
Would you like to come and meet me maybe?
You can even bring your baby.
Ooh ooh oh. Ooh ooh ooh ooh. Ooh ooh ooh ooh. Oh.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DISCO 2000
PULP

Nu, narodili jsme se oba v průběhu jedné hodiny.
Naše matky říkaly, že bychom mohli být sestra a bratr.
Tvé jméno je Deborah, Deborah.
Nikdy k Tobě nepasovalo, jo.
Oh, mysleli si, že až vyrosteme,
že se vezmeme a nikdy nerozejdeme.
Nikdy jsme to neudělali,
ačkoliv jsem na to často myslel.

Oh Deborah, vzpomínáš si?
Tvůj dům byl hodně malý,
s dřevěnými třískami na stěnách.
Když jsem se zastavil na návštěvu,
vůbec sis mne nevšimla.

Řekl jsem sejděme se všichni v roce 2000.
Nebude to divné, když jsme všichni úplně dospělí.
Buď ve dvě hodiny u fontány dole v ulici.
Nikdy jsem nevěděl, že by ses vdala.
Přežíval bych tady osamocený,
tohle sychravé a osamělé úterý celé roky.

Byla jsi první dívka ve škole, které začala růst prsa.
Martyn řekl, že ta Tvá byla nejlepší.
Všichni kluci Tě milovali, ale já to zpackal.
Musel jsem se dívat, jak Tě zkouší svléct.
Byli jsme přátelé, ale tak vzdálení, jak to jen šlo.
Občas jsem s Tebou chodíval domů, ale to neznamenalo,
oh, pro Tebe to neznamenalo nic,
protože jsi byla tak populární.

Deborah, vzpomínáš si?
Tvůj dům byl hodně malý,
s dřevěnými třískami na stěnách.
Když jsem se zastavil na návštěvu,
vůbec sis mne nevšimla.

Řekl jsem sejděme se všichni v roce 2000.
Nebude to divné, když jsme všichni úplně dospělí.
Buď ve dvě hodiny u fontány dole v ulici.
Nikdy jsem nevěděl, že by ses vdala.
Přežíval bych tady osamocený,
tohle sychravé a osamělé úterý celé roky.

Ach, vzpomínáš si?
Tvůj dům byl hodně malý,
s dřevěnými třískami na stěnách.
Když jsem se zastavil na návštěvu,
vůbec sis mne nevšimla.

Řekl jsem sejděme se všichni v roce 2000.
Nebude to divné, když jsme všichni úplně dospělí.
Buď ve dvě hodiny u fontány dole v ulici.
Nikdy jsem nevěděl, že by ses vdala.
Přežíval bych tady osamocený,
tohle sychravé a osamělé úterý celé roky.
Co děláš v neděli, miláčku?
Chtěla bys snad přijít a sejít se se mnou?
Můžeš i přinést své dítě.
Ohhh ooh ooh. Ooh ooh ooh ooh.
Co děláš v neděli, miláčku?
Chtěla bys snad přijít a sejít se se mnou?
Můžeš i přinést své dítě.
Ohhh ooh ooh. Ooh ooh ooh ooh. Ooh ooh ooh ooh. Oh.
Překlad z http://www.pohodar.com