WOLVES OF THE SEA
PIRATES OF THE SEA

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re hoisting the flag to be free
We will steal the show, Jolly Rogers go
We are wolves of the sea

Don’t try to run, it’s all set and done
There’s a treasure inside
We are robbing you blind
I hope you don’t mind
We are taking it all tonight

Just walk away, we will conquer it all
Pirates will stand and the loser will fall

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re bound to be close to the sea
Our captain will stand on the bridge and sing
Pirates are all we can be

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re hoisting the flag to be free
We will steal the show, Jolly Rogers go
We are wolves of the sea

Down to the core, we’re coming for more
With a sword close at hand
We are scary and bold, a chest full of gold
We can steal it when sighting land

Then Hook, our captain is looking at you
There’s no Peter Pan, so what can you do?

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re bound to be close to the sea
Our captain will stand on the bridge and sing
Pirates are all we can be

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re hoisting the flag to be free
We will steal the show, Jolly Rogers go
We are wolves of the sea

We pirates will stand tall
A skull and crossbone flag is closing in
To see you fall

(Hum, hi ho, hi hum, hi hey)
(Hum, hi ho, hi hey)
(Hum, hi ho, hi hum, hi hey)

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re hoisting the flag to be free
We will steal the show, Jolly Rogers go
We are wolves of the sea

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re bound to be close to the sea
Our captain will stand on the bridge and sing
Pirates are all we can be

With a hi hi ho and a hi hi hey
We’re hoisting the flag to be free
We will steal the show, Jolly Rogers go
We are wolves of the sea
We are wolves of the sea
Lyrics from http://www.pohodar.com

MOŘŠTÍ VLCI
PIRATES OF THE SEA

S hi hi ho a hi hi hej
Vztyčujeme vlajku, abychom byli svobodní
Ukradneme šou, Jolly Rogers jde
Jsme mořští vlci

Nezkoušej utíkat, všechno je dáno a hotovo
Tady uvnitř je poklad
Okrademe Tě do mrtě
Doufám, že nemáš něco proti
Dneska v noci to bereme všechno

Jen jdi pryč, my to všechno dobudeme
Piráti stanou a poražení padnou

S hi hi ho a hi hi hej
Jistě budeme blízko moře
Náš kapitán bude stát na můstku a zpívat
My všichni můžeme být piráti

S hi hi ho a hi hi hej
Vztyčujeme vlajku, abychom byli svobodní
Ukradneme šou, Jolly Rogers jde
Jsme mořští vlci

Do hloubi duše, přicházíme si pro víc
S mečem těsně v ruce
Jsme děsiví a silní, truhlice plná zlata
Když zpozorujeme zemi, můžeme ji ukradnout

Pak Hook, náš kapitán, se dívá na Tebe
Tady není žádný Peter Pan, tak co můžeš dělat?

S hi hi ho a hi hi hej
Jistě budeme blízko moře
Náš kapitán bude stát na můstku a zpívat
My všichni můžeme být piráti

S hi hi ho a hi hi hej
Vztyčujeme vlajku, abychom byli svobodní
Ukradneme šou, Jolly Rogers jde
Jsme mořští vlci

My piráti můžeme stát hrdě
Vlajka s lebkou a zkříženými hnáty se blíží
Aby Tě viděla padnout

(Hum, hi ho, hi hum, hi hey)
(Hum, hi ho, hi hey)
(Hum, hi ho, hi hum, hi hey)

S hi hi ho a hi hi hej
Vztyčujeme vlajku, abychom byli svobodní
Ukradneme šou, Jolly Rogers jde
Jsme mořští vlci

S hi hi ho a hi hi hej
Jistě budeme blízko moře
Náš kapitán bude stát na můstku a zpívat
My všichni můžeme být piráti

S hi hi ho a hi hi hej
Vztyčujeme vlajku, abychom byli svobodní
Ukradneme šou, Jolly Rogers jde
Jsme mořští vlci
Jsme mořští vlci
Překlad z http://www.pohodar.com