WHO KNEW
PINK

You took my hand
You showed me how
You promised me you'd be around
Uh huh
That's right
I took your words
And I believed
In everything
You said to me
Yeah huh
That's right

If someone said three years from now
You'd be long gone
I'd stand up and punch them out
Cause they're all wrong
I know better
Cause you said forever
And ever
Who knew

Remember when we were such fools
And so convinced and just too cool
Oh no
No no
I wish I could touch you again
I wish I could still call you friend
I'd give anything

When someone said count your blessings now
'fore they're long gone
I guess I just didn't know how
I was all wrong
They knew better
Still you said forever
And ever
Who knew

Yeah yeah
I'll keep you locked in my head
Until we meet again
Until we
Until we meet again
And I won't forget you my friend
What happened

If someone said three years from now
You'd be long gone
I'd stand up and punch them out
Cause they're all wrong and
That last kiss
I'll cherish
Until we meet again
And time makes
It harder
I wish I could remember
But I keep
Your memory
You visit me in my sleep
My darling
Who knew
My darling
My darling
Who knew
My darling
I miss you
My darling
Who knew
Who knew
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDO VĚDĚL
PINK

Vzal jsi mou ruku
Ukázal jsi mi jak
Slíbil jsi mi, že budeš se mnou
Uh huh
To je to pravé
Přijala jsem Tvá slova
A věřila
Všemu
Řekl jsi mi
Jasně, huh
To je to pravé

Když mi někdo řekl, že od teď za tři roky
Budeš už dlouho pryč
Zvedla bych se a dala bych jim pár facek
Protože se všichni mýlí
Já to vím líp
Protože jsi řekl navždy
A vždy
Kdo věděl

Vzpomínáš, jak jsme byli takoví blázni
A tak zapřisáhlí a příliš chladní
Oh ne
Ne ne
Kéž bych se Tě mohla zase dotknout
Kéž bych Tě mohla stále zvát svými přítelem
Dala bych za to cokoliv

Když mi někdo řekl mysli na své štěstí
než bude nadlouho pryč
Myslím, že jsem nevěděla jak
Mýlila jsem se
Oni to věděli líp
Stále jsi říkal navždy
A vždy
Kdo věděl

Jasně, jasně
Budeš uzamčený v mé mysli
Dokud se zase nesetkáme
Dokud my
Dokus se zase nesetkáme
A nezapomenu na Tebe, můj příteli
Co se stalo?

Když mi někdo řekl, že od teď za tři roky
Budeš už dlouho pryč
Zvedla bych se a dala bych jim pár facek
Protože se všichni mýlí a
Ten poslední polibek
Budu ochraňovat
Dokud se zase nesetkáme
A čas to dělá
Těžší
Kéž bych mohla vzpomínat
Ale já zůstávám
Tvou pamětí
Navštěvuješ mne ve spánku
Můj miláčku
Kdo věděl
Můj miláčku
Můj miláčku
Kdo věděl
Můj miláčku
Stýská se mi po Tobě
Můj miláčku
Kdo věděl
Kdo věděl
Překlad z http://www.pohodar.com