DEAR MR. PRESIDENT
PINK

Dear Mr. President,
Come take a walk with me.
Let's pretend we're just two people and
You're not better than me.
I'd like to ask you
some questions if we can speak honestly.

What do you feel
when you see all the homeless on the street?
Who do you pray for at night before you go to sleep?
What do you feel when you look in the mirror?
Are you proud?

How do you sleep while the rest of us cry?
How do you dream
when a mother has no chance to say goodbye?
How do you walk with your head held high?
Can you even look me in the eye
And tell me why?

Dear Mr. President,
Were you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
Are you a lonely boy?
How can you say
No child is left behind?
We're not dumb and we're not blind.
They're all sitting in your cells
While you pave the road to hell.

What kind of father
would take his own daughter's rights away?
And what kind of father
might hate his own daughter if she were gay?
I can only imagine what the first lady has to say
You've come a long way from whiskey and cocaine.

How do you sleep while the rest of us cry?
How do you dream
when a mother has no chance to say goodbye?
How do you walk with your head held high?
Can you even look me in the eye?

Let me tell you 'bout hard work
Minimum wage with a baby on the way
Let me tell you 'bout hard work
Rebuilding your house after the bombs took them away
Let me tell you 'bout hard work
Building a bed out of a cardboard box
Let me tell you 'bout hard work
Hard work
Hard work
You don't know nothing 'bout hard work
Hard work
Hard work
Oh

How do you sleep at night?
How do you walk with your head held high?
Dear Mr. President,
You'd never take a walk with me.
Would you?
Lyrics from http://www.pohodar.com

DRAHÝ PANE PREZIDENTE
PINK

Drahý pane prezidente,
Pojďte se mnou na procházku.
Předstírejme, že jsme jen dva lidé a
Vy nejste lepší než já.
Ráda bych se Vás zeptala
na pár otázek, jestli můžeme mluvit upřímně

Co cítíte,
když vidíte všechny ty bezdomovce na ulici?
Za koho se modlíte, než jdete v noci spát?
Co cítíte, když se podíváte do zrcadla?
Jste hrdý?

Jak spíte, zatímco my ostatní pláčeme?
Jak sníte,
když matka nemá šanci říct "sbohem"?
Jak kráčíte se vztyčenou hlavou?
Můžete se mi někdy podívat do očí
A říct mi proč?

Drahý pane prezidente,
Byl jste osamělým klukem?
Jste osamělým klukem?
Jste osamělým klukem?
Jak můžete říct
"Žádné dítě nezůstane pozadu"
Nejsme hloupí a nejsme slepí.
Oni všichni sedí ve Vašich celách
Zatímco Vy dláždíte cestu do pekel.

Jaký otec
by vzal práva své vlastní dceři?
A jaký otec
může nenávidět svou dceru, když je lesbička?
Dokážu si představit, co musí říkat první dáma
Urazil jste dlouhou cestu od whiskey a kokainu.

Jak spíte, zatímco my ostatní pláčeme?
Jak sníte,
když matka nemá šanci říct "sbohem"?
Jak kráčíte se vztyčenou hlavou?
Můžete se mi někdy podívat do očí

Nechte mě říct Vám o těžké práci
za minimální plat a s dítětem na cestě.
Nechte mě říct Vám o těžké práci
Stavbě domu poté, co vám ho bomby srovnaly se zemí
Nechte mě říct Vám o těžké práci
Dělání postele venku z lepenkové krabice
Nechte mě říct Vám o těžké práci
Těžké práci
Těžké práci
Nevíte nic o těžké práci
Těžké práci
Těžké práci
Oh

Jak v noci spíte?
Jak kráčíte se vztyčenou hlavou?
Drahý pane prezidente
Vy byste nikdy nešel se mnou na procházku.
Šel byste?
Překlad z http://www.pohodar.com