WISH YOU WERE HERE
PINK FLOYD

So, so you think you can tell
Heaven from Hell,
Blue skys from pain.
Can you tell a green field
From a cold steel rail?
A smile from a veil?
Do you think you can tell?

And did they get you to trade
Your heros for ghosts?
Hot ashes for trees?
Hot air for a cool breeze?
Cold comfort for change?
And did you exchange
A walk on part in the war
For a lead role in a cage?

How I wish, how I wish you were here.
We're just two lost souls
Swimming in a fish bowl,
Year after year,
Running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears.
Wish you were here.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KÉŽ BYS BYLA TADY
PINK FLOYD

Tak, tak si myslíš, že můžeš rozeznat
Nebe od pekla
Modré nebe od bolesti
Můžeš rozeznat zelené pole
od chladné ocelové koleje
Úsměv od závoje
Myslíš, že to můžeš rozeznat?

A přiměli Tě vyměnit
Tvé hrdiny za duchy?
Horký popel za stromy?
Horký vzduch za chladný vánek?
Chladné pohodlí za za změnu?
A vyměnila jsi
Procházku v části války
Za vedoucí roli v kleci?

Jak já toužím, jak já toužím, abys byla tady
Jsme jen dvě ztracené duše
Plovoucí v kouli na rybičky
Rok za rokem
Běžící přes tu stejnou starou zemi
Co jsme našli?
Ty samé staré strachy.
Kéž bys byla tady.
Překlad z http://www.pohodar.com