HIGH HOPES
PINK FLOYD

Beyond the horizon of the place we lived
when we were young
In a world of magnets and miracles
Our thoughts strayed constantly
and without boundary
The ringing of the division bell had begun
Along the long road and on down the causeway
Do they still meet there by the cut
There was a ragged band
that followed in our footsteps
Running before time took our dreams away
Leaving the myriad small creatures
trying to tie us to the ground
To a life consumed by slow decay

The grass was greener
The light was brighter
With friends surrounded
The nights of wonder

Looking beyond the embers
of bridges glowing behind us
To a glimpse of how green it was
on the other side
Steps taken forwards
but sleepwalking back again
Dragged by the force of some inner tide
At a higher altitude with flag unfurled
We reached the dizzy heights
of that dreamed of world

Encumbered forever by desire and ambition
There's a hunger still unsatisfied
Our weary eyes still stray to the horizon
though down this road we've been so many times

The grass was greener
The light was brighter
The taste was sweeter
The nights of wonder
With friends surrounded
The dawn mist glowing
The water flowing
The endless river

Forever and ever
"Hey, is that Charlie?
yes... Hello Charlie... great"
Lyrics from http://www.pohodar.com

VELKÉ NADĚJE
PINK FLOYD

Za horizont místa, kde jsme žili,
když jsme byli mladí
Ve světě lákadel a zázraků
Naše myšlenky se toulaly stále
a bez hranic
Zvon zvoucí k rozhodnutí začal zvonit
Po dlouhé cestě a dál po hrázi
Setkávají se ještě někdy po přerušení?
Byla tam uštvaná skupina lidí,
která šla v našich stopách
Utíkajíc předtím, než čas odnesl naše sny
Zanechávajíc myriády tvorečků
zkoušejících nás připoutat k zemi
K životu, pomalu požíranému hnilobou

Tráva byla zelenější
Světlo bylo jasnější
S přáteli okolo
Noci zázraků

Pohled za žhnoucí uhlíky
mostů planoucích za námi
Na mžik toho, jak zelené to bylo
na druhé straně
Vykročili jsme kupředu
ale náměsíčně se vracíme zase zpět
Taženi silou jakéhosi vnitřního proudu
Ve větší výši s rozvinoutou vlajkou
Dosáhli jsme ohromující výše
tohoto vysněného světa

Zatížen navždy touhou a ctižádostí
je tu pořád neuspokojený hlad
Naše unavené oči pořád bloudí k obzoru
ačkoliv jsme na této cestě padli již tolikrát

Tráva byla zelenější
Světlo bylo jasnější
Chuť byla sladší
Noci zázraků
S přáteli okolo
Ranní mlha září
Voda teče
Nekonečná řeka

Navždy a vždy
"Hej, je to Charlie?"
ano... Ahoj Charlie... bezva"
Překlad z http://www.pohodar.com

 

Moc děkuji Jirkovi B. za jeho opravy a rady, díky nimž je tenhle překlad krásnější a vystihuje víc smysl téhle podivuhodné písničky.