ANOTHER BRICK IN THE WALL
PINK FLOYD

Part I

Daddy's flown across the ocean
Leaving just a memory
A snapshot in the family album
Daddy, what else did you leave for me?
Daddy, what d'ya leave behind for me?
All in all it was just a brick in the wall
All in all it was just bricks in the wall

Part II

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher leave them kids alone
Hey teacher, leave the kids alone

All in all it's just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

We don't need no education
We don't need no thought control
No dark sarcasm in the classroom
Teacher leave the kids alone
Hey teacher leave us kids alone

All in all you're just another brick in the wall
All in all you're just another brick in the wall

Part III

I don't need no arms around me
And I don't need no drugs to calm me
I have seen the writing on the wall
Don't think I need any thing at all
No, don't think I need anything at all
All in all it was all just the bricks in the wall
All in all you were all just bricks in the wall
Lyrics from http://www.pohodar.com

DALŠÍ CIHLA VE ZDI
PINK FLOYD

Part I

Tatínek odlétl za oceán
Zanechal jen vzpomínku
Fotografii v rodinném albu
Tatínku, co dalšího jsi mi zanechal?
Tatínku, co po Tobě pro mne zbylo?
Tak jako tak to byla jen cihla ve zdi
Tak jako tak to byly jen cihly ve zdi

Part II

Nepotřebujeme žádné vzdělávání
Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
Žádnou temnou jízlivost ve třídě
Učiteli, nechte ty děti být
Hej, učiteli, nechte děti být

Tak jako tak to je jen další cihla ve zdi
Tak jako tak jste jen další cihla ve zdi

Nepotřebujeme žádné vzdělávání
Nepotřebujeme žádnou kontrolu myšlení
Žádnou temnou jízlivost ve třídě
Učiteli, nechte ty děti být
Hej, učiteli, nechte děti být

Tak jako tak to je jen další cihla ve zdi
Tak jako tak jste jen další cihla ve zdi

Part III

Nepotřebuju žádné ruce okolo sebe
A nepotřebuju žádné drogy na uklidnění
Viděl jsem zlověstné znamení
Nemysli si, že potřebuju cokoliv
Ne, nemysli si, že potřebuju cokoliv
Tak jako tak to všechno byly jen cihly ve zdi
Tak jako tak vy všichni jste byli jen cihly ve zdi
Překlad z http://www.pohodar.com