PILGRIM

Deep in the darkness I have known,
I stumble aimless and alone,
At last too weary of the pain,
I choose to find my way again.

I journey step by step along
This healing path that makes me whole.
I am a pilgrim of my mind.
I am a seeker of my soul.

Yesterday is history.
Tomorrow is a mystery.
I know the past is dead.
The future's blind.
By looking to this moment
for the light I need to find my way,
I will make it one day at a time.

And though this journey is my own,
I need not travel it alone.
By sharing faith with broken friends,
A broken pilgrim slowly mends.

We journey step by step along
This healing path that makes us whole.
We are the pilgrims of our mind.
We are the seekers of our soul.
Lyrics from http://www.pohodar.com

PILGRIM

Hluboko v temnotě vím
Klopýtám bezcílně a osamělé
Konečně příliš vyčerpaný z bolesti
Zvolil jsem si najít znovu cestu svou

Po cestě krok za krokem
Tato uzdravující pěšina mne činí úplným
Jsem poutník ve své mysli
Jsem pátrač v mé duši

Včerejšek je minulostí.
Zítřek je tajemstvím.
Vím, že minulost je mrtvá.
Budoucnost je slepá.
V této chvíli hledáním
světla potřebuji najít cestu svou.
Jednoho dne to dokážu.

A ačkoliv cesta tato je má vlastní
Nemusím po ní putovat sám.
Sdílením víry se zhroucenými přáteli
zhroucený poutník pomalu se uzdravuje.

Po cestě krok za krokem
Tato uzdravující pěšina mne činí úplným
Jsem poutník ve své mysli
Jsem pátrač v mé duši
Překlad z http://www.pohodar.com