ANOTHER DAY IN PARADISE
PHIL COLLINS

She calls out to the man on the street
"Sir, can you help me?
It's cold and I've nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?"

He walks on, doesn't look back
He pretends he can't hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarrassed to be there

Oh think twice,
it's another day for you and me in paradise
Oh think twice,
it's just another day for you,
You and me in paradise

She calls out to the man on the street
He can see she's been crying
She's got blisters on the soles of her feet
Can't walk but she's trying

Oh think twice,
it's another day for you and me in paradise
Oh think twice,
it's just another day for you,
You and me in paradise

Oh lord, is there nothing more
anybody can do
Oh lord, there must be something you can say

You can tell from the lines on her face
You can see that she's been there
Probably been moved on from every place
'Cos she didn't fit in there

Oh think twice,
it's another day for you and me in paradise
Oh think twice,
it's just another day for you,
You and me in paradise
Lyrics from http://www.pohodar.com

DALŠÍ DEN V RÁJI
PHIL COLLINS

Ona volá na muže na ulici
"Pane, mohl byste mi pomoci?
Je chladno a já nemám kde spát,
Je tady někde něco, mohl byste mi říct?"

On kráčí dal, nedívá se zpátky
Předstírá, že ji nemůže slyšet
Začíná si pískat, zatímco přechází ulici
Zdá se být rozpačitý, že je tady

Oh, promysli si to podruhé,
Pro Tebe a mě je to jen další den v ráji
Oh, promysli si to podruhé,
je to jen další den pro Tebe
Tebe a mě v ráji

Ona volá na muže na ulici
On ji může vidět, jak pláče
Má puchýře na chodidlech svých nohou
Nemůže jít, ale zkouší to

Oh, promysli si to podruhé,
Pro Tebe a mě je to jen další den v ráji
Oh, promysli si to podruhé,
je to jen další den pro Tebe
Tebe a mě v ráji

Oh, pane, cožpak není nic víc,
co by někdo mohl dělat?
Oh, pane, musí tu být něco, co můžeš říct

Můžeš poznat vrásky na její tváři
Můžeš vidět, že byla tady
Pravděpodobně vystrčená z každého místa
Protože ona se sem nehodila

Oh, promysli si to podruhé,
Pro Tebe a mě je to jen další den v ráji
Oh, promysli si to podruhé,
je to jen další den pro Tebe
Tebe a mě v ráji
Překlad z http://www.pohodar.com