DOWNTOWN - PETULA CLARK

When you're alone
and life is making you lonely
You can always go - downtown
When you've got worries,
all the noise and the hurry
Seems to help, I know - downtown
Just listen to the music
of the traffic in the city
Linger on the sidewalk
where the neon signs are pretty
How can you lose?

The lights are much brighter there
You can forget all your troubles,
forget all your cares
So go downtown,
things'll be great when you're
Downtown - no finer place, for sure
Downtown - everything's waiting for you

Don't hang around
and let your problems surround you
There are movie shows - downtown
Maybe you know some little places to go to
Where they never close - downtown
Just listen to the rhythm
of a gentle bossa nova
You'll be dancing with him
too before the night is over
Happy again

The lights are much brighter there
You can forget all your troubles,
forget all your cares
So go downtown,
where all the lights are bright
Downtown - waiting for you tonight
Downtown - you're gonna be all right now

------ instrumental break ------

And you may find somebody kind
to help and understand you
Someone who is just like you
and needs a gentle hand to
Guide them along

So maybe I'll see you there
We can forget all our troubles,
forget all our cares
So go downtown,
things'll be great when you're
Downtown - don't wait a minute for
Downtown - everything's waiting for you

Downtown, downtown, downtown, downtown ...
Lyrics from http://www.pohodar.com

CENTRUM MĚSTA

Když jsi osamělá
a život Ti přináší jen smutek.
Můžeš vždycky jít - do centra města.
Když máš trápení,
všechen ten šum a spěch,
může pomoci, vím to - v centru města.
Teď poslouchej hudbu
dopravy ve městě.
Loudej se po chodníku,
kde neónová svěla jsou pěkná.
Jak můžeš prohrát?

Světla jsou tady mnohem jasnější.
Můžeš zapomenout na všechny své potíže,
zapomenout všechny své starosti.
Tak jdi do centra města,
věci budou větší, když jsi
v centru města - žádné lepší místo, opravdu.
Centrum města - všechno tu čeká na Tebe.

Neflákej se
a nenech své problémy, aby Tě obklopily.
Je to filmová šou - centrum města.
Možná znáš nějaké malé místo, kam jít.
Kde nikdy nezavírají - centrum města.
Tak sleduj rytmus
mírné bossa novy.
Můžeš tancovat s ním
dlouho předtím, než noc skončí.
Zase veselá.

Světle jsou tady mnohem jasnější.
Můžeš zapomenou na všechny své potíže,
zapomenout všechny své starosti.
Tak jdi do centra města,
kde všechna světla jsou jasnější.
Centrum města - čeká na Tebe dneska v noci.
Centrum města - teď budeš v pohodě.

------ instrumentální pauza ------

A můžeš najít někoho milého,
kdo Ti pomůže a porozumí Ti.
Někdo, kdo je teď jako Ty
a potřebuje jemnou ruku,
která ho povede dál.

Tak Tě možná tady uvidím.
Můžeme zapomenout na všechny naše potíže,
zapomenout všechny naše starosti.
Tak jdi do centra města,
budou se dít velké věci, když budeš
v centru města - nečekej ani minutu.
Centum města - všechno tu čeká jen na Tebe.

Centrum města, centrum města, centrum města...
Překlad z http://www.pohodar.com