I HAVE THE TOUCH
PETER GABRIEL

The time I like is the rush hour,
cos I like the rush
The pushing of the people
I like it all so much
Such a mass of motion
do not know where it goes
I move with the movement and...
I have the touch

I'm waiting for ignition,
I'm looking for a spark
Any chance collision
and I light up in the dark
There you stand before me,
all that fur and all that hair
Oh, do I dare ... I have the touch

Wanting contact
I'm wanting contact
I'm wanting contact with you
Shake those hands, shake those hands
Give me the thing I understand
Shake those hands, shake those hands
Shake those hands, shake those hands

Any social occasion,
it's hello, how do you do
All those introductions,
I never miss my cue
So before a question,
so before a doubt
My hand moves out and...
I have the touch

Wanting contact
I'm wanting contact
I'm wanting contact with you
Shake those hands, shake those hands
Give me the thing I understand
Shake those hands, shake those hands

Pull my chin, stroke my hair,
scratch my nose, hug my knees
Try drink, food, cigarette,
tension will not ease
I tap my fingers, fold my arms,
breathe in deep, cross my legs
Shrug my shoulders, stretch my back,
but nothing seems to please

I need contact
I need contact
Nothing seems to please
I need contact
Lyrics from http://www.pohodar.com

MÁM DOTEK
PETER GABRIEL

Dopravní špička je čas, který mám rád,
protože mám rád spěch
Lidskou tlačenici,
tolik to všechno mám rád
Taková masa v pohybu,
nevíš, kam to směřuje
Pohybuji se s pohybem a...
mám dotek

Čekám na zážeh
Hledám elektrickou jiskru
Nějaká šance na střetnutí
a vzplanu v temnotách
Tady stojíš přede mnou,
všechny ty chloupky a všechny ty vlasy
Oh, odvážím se... Mám dotek

Chci kontakt
Chci kontakt
Chci kontakt s Tebou
Potřásat si rukama, potřásat si rukama
Dejte mi věc, kterou rozumím
Potřásat si rukama, potřásat si rukama
Potřásat si rukama, potřásat si rukama

Jednou společenskou příležitostí
je "ahoj, jak se máš"
Všechna ta představování
Nikdy nepromeškám svou narážku
Tak před otázkou,
tak před váháním
Mé ruce se zvednou a...
Mám dotek

Chci kontakt
Chci kontakt
Chci kontakt s Tebou
Potřásat si rukama, potřásat si rukama
Dejte mi věc, kterou rozumím
Potřásat si rukama, potřásat si rukama
Potřásat si rukama, potřásat si rukama

Zatáhni mě za bradu, pohlaď mě po vlasech,
poškrábej na nose, obejmi má kolena
Zkuste pití, jídlo, cigaretu,
napětí nepoleví
Poklepávám prsty, skládám ruce,
zhluboka dýchám, křížím nohy
Pokrč mými rameny, roztáhni má záda,
ale zdá se, že mě nic nepotěší

Potřebuju kontakt
Potřebuju kontakt
Zdá se, že mě nic nepotěší
Potřebuju kontakt
Překlad z http://www.pohodar.com