SECRET WORLD
PETER GABRIEL

I stood in this sunsheltered place
'Til I could see the face behind the face
All that had gone before had left no trace

Down by the railway siding
In our secret world, we were colliding
All the places we were hiding love
What was it we were thinking of?

So I watch you wash your hair
Underwater, unaware
And the plane flies through the air
Did you think you didn't have to choose it
That I alone could win or lose it
In all the places we were hiding love
What was it we were thinking of?

In this house of make believe
Divided in two, like Adam and Eve
You put out and I recieve

Down by the railway siding
In our secret world, we were colliding
In all the places we were hiding love
What was it we were thinking of?
Oh the wheel is turning
spinning round and round
And the house is crubling
but the stairways stand

With no guilt and no shame,
no sorrow or blame
Whatever it is, we are all the same
Making it up in our secret world
Making it up in our secret world
Making it up in our secret world
Shaking it up
Breaking it up
Making it up in our secret world
Seeing things that were not there
On a wing on a prayer
In this state of disrepair

Down by the railway siding
In our secret world, we were colliding
In all the places we were hiding love
What was it we were thinking of?
Oh the wheel is turning
spinning round and round
And the house is crubling
but the stairways stand

Shh, listen...
Lyrics from http://www.pohodar.com

TAJNÝ SVĚT
PETER GABRIEL

Stál jsem na tom místě, skrytém před sluncem
dokud jsem neviděl obličej před obličejem
To všechno už je pryč a nezanechalo to stop

Dole při odstavné koleji
V našem tajném světě, tam jsme se střetávali
Všechna místa, kde jsme skrývali svou lásku
Co to bylo, na co jsme myslívali?

Tak slyším, že si myješ vlasy
Pod vodou, nic netušící
A letadlo letí vzduchem
Myslela sis, že sis to nemusela vybrat?
Že já sám jsem mohl zvítězit nebo prohrát?
Všechna místa, kde jsme skrývali svou lásku
Co to bylo, na co jsme myslívali?

V tomto domě předstírání
Rozděleni na dva, jako Adam a Eva
Ty dáváš a já přijímám

Dole při odstavné koleji
V našem tajném světě, tam jsme se střetávali
Všechna místa, kde jsme skrývali svou lásku
Co to bylo, na co jsme myslívali?
Oh, kolo se otáčí,
točíc se dokola a dokola
A dům se hroutí,
ale schodiště zůstávají

S žádnou vinou a žádným studem,
žádným trápením nebo proviněním
Ať je to cokoliv, všichni jsme stejní
Dělající to v našem tajném světě
Dělající to v našem tajném světě
Dělající to v našem tajném světě
Roztáčející to
Ukončující to
Dělající to v našem tajném světě
Vidící věci, které tam nejsou
Na křídle modlitby
V tomto zchátralém stavu

Dole při odstavné koleji
V našem tajném světě, tam jsme se střetávali
Všechna místa, kde jsme skrývali svou lásku
Co to bylo, na co jsme myslívali?
Oh, kolo se otáčí,
točíc se dokola a dokola
A dům se hroutí,
ale schodiště zůstávají

Shh, poslouchej...
Překlad z http://www.pohodar.com