DON'T GIVE UP
PETER GABRIEL

In this proud land we grew up strong
We were wanted all along
I was taught to fight, taught to win
I never thought
I could fail

No fight left or so it seems
I am a man whose dreams have all deserted
I've changed my face, I've changed my name
But no one wants you when you lose

Don't give up
'cos you have friends
Don't give up
You're not beaten yet
Don't give up
I know you can make it good

Though I saw it all around
Never thought I could be affected
Thought
that we'd be the last to go
It is so strange the way things turn

Drove the night towards my home
The place that I was born, on the lakeside
As daylight broke, I saw the earth
The trees had burned down to the ground

Don't give up
You still have us
Don't give up
We don't need much of anything
Don't give up
'cause somewhere there's a place
Where we belong

Rest your head
You worry too much
It's going to be alright
When times get rough
You can fall back on us
Don't give up
Please don't give up

'got to walk out of here
I can't take anymore
Going to stand on that bridge
Keep my eyes down below
Whatever may come
And whatever may go
That river's flowing
That river's flowing

Moved on to another town
Tried hard to settle down
For every job, so many men
So many men no-one needs

Don't give up
'cause you have friends
Don't give up
You're not the only one
Don't give up
No reason to be ashamed
Don't give up
You still have us
Don't give up now
We're proud of who you are
Don't give up
You know it's never been easy
Don't give up
'cause I believe there's the a place
There's a place where we belong
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEVZDÁVEJ SE
PETER GABRIEL

V této hrdé zemi jsme vyrostli a zesílili
Po celou dobu jsme byli hledaní
Učil jsem se bojovat, učil jsem se vyhrávat
Nikdy jsem si nemyslel,
že bych mohl dopadnout špatně

Nezbyl žádný boj a tak se zdá
Že jsem muž, jehož opustily všechny sny
Změnil jsem svou tvář, změnil jsem své jméno
Ale nikdo tě nechce, když prohráváš

Nevzdávej se,
protože máš přátele
Nevzdávej se
Ještě nejsi bit
Nevzdávej se
Vím, že to dokážeš zlepšit

Ačkoliv jsem to viděl na všech stranách
Nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl být zasažen
Myslel jsem,
že bychom byli ti poslední, co byl šli
Je to podivné, jakým způsobem se věci otočily

Jel jsem nocí směrem k mému domovu
Místu na břehu jezera, kde jsem se narodil
Jak se stmívalo, já viděl zemi
Stromy byly spálené na popel

Nevzdávej se
Stále máš nás
Nevzdávej se
Nepotřebujeme ničeho příliš
Nevzdávej se
Protože někde je místo
Kam patříme

Opři svou hlavu
Přiliš se trápíš
To bude dobré
Kdy nastanou zlé časy
Můžeš ustoupit zpět k nám
Nevzdávej se
Prosím, nevzdávej se

Musím odtud odejít
Nemůžu cokoliv přijmout
Mám v úmyslu si stoupnout na ten most
Upřít oči dolů pod něj
Cokoliv příjde
A cokoliv pomine
Tahle řeka odplaví
Tahle řeka odplaví

Přestěhovaný do dalšího města
Těžce zkoušející usadit se
Tolik zájemců o každou práci
Tolik lidí, kteří nikoho nepotřebují

Nevzdávej se,
protože máš přátele
Nevzdávej se
Nejsi jediný
Nevzdávej se
Není důvod se stydět
Nevzdávej se
Stále máš nás
Teď se nevzdávej
Jsme hrdí na to, kdo jsi
Nevzdávej se
Víš, že to nikdy nebylo lehké
Nevzdávej se
Protože já věřím, že tady je místo
Tady je místo, kam patříme.
Překlad z http://www.pohodar.com