IT'S A SIN - PET SHOP BOYS

When I look back upon my life
It's always with a sense of shame
I've always been the one to blame
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It's a, it's a, it's a, it's a sin
It's a sin
Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going to
It's a sin

At school they taught me how to be
So pure in thought and word and deed
They didn't quite succeed
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It's a, it's a, it's a, it's a sin
It's a sin
Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going to
It's a sin

Father, forgive me, I tried not to do it
Turned over a new leaf, then tore right through it
Whatever you taught me, I didn't believe it
Father, you fought me, 'cause I didn't care
And I still don't understand

So I look back upon my life
Forever with a sense of shame
I've always been the one to blame
For everything I long to do
No matter when or where or who
Has one thing in common, too

It's a, it's a, it's a, it's a sin
It's a sin
Everything I've ever done
Everything I ever do
Every place I've ever been
Everywhere I'm going to - it's a sin
It's a, it's a, it's a, it's a sin
It's a, it's a, it's a, it's a sin
Lyrics from http://www.pohodar.com

TO JE HŘÍCH

Když se tak dívám zpátky na svůj život,
Je to vždycky s pocitem studu.
Byl jsem vždycky sám vinen,
za všechno co jsem dlouho dělal.
Je jedno, kdy nebo kde nebo kdo
má také jednu věc ve společnosti.

To je, to je, to je, to je hřích.
To je hřích.
Všechno, co jsem kdy udělal.
Všechno, co kdy udělám.
Každé místo, kdem sem byl.
Všude, kam příjdu.
To je hřích.

Ve škole mě učili, jak mít
čistou mysl a slova a činy.
Nebyli ani trochu úspěšní.
Za všechno co jsem dlouho dělal.
Je jedno, kdy nebo kde nebo kdo
má také jednu věc ve společnosti.

To je, to je, to je, to je hřích.
To je hřích.
Všechno, co jsem kdy udělal.
Všechno, co kdy udělám.
Každé místo, kdem sem byl.
Všude, kam příjdu.
To je hřích.

Táto, odpusť mi, zkoušel jsem to nedělat.
Obrátit list, pak ho přetrhnout.
Cokoliv jsi mě učil, ničemu jsem nevěřil.
Táto, bojoval jsi se mnou, protože mi to bylo jedno.
A stále tomu ještě nerozumím.

Když se tak dívám zpátky na svůj život,
Je to vždycky s pocitem studu.
Byl jsem vždycky sám vinen,
za všechno co jsem dlouho dělal.
Je jedno, kdy nebo kde nebo kdo
má také jednu věc ve společnosti.

To je, to je, to je, to je hřích.
To je hřích.
Všechno, co jsem kdy udělal.
Všechno, co kdy udělám.
Každé místo, kdem sem byl.
Všude, kam příjdu - to je hřích.
To je, to je, to je, to je hřích.
To je, to je, to je, to je hřích.
Překlad z http://www.pohodar.com