MAGIC MOMENTS
PERRY COMO

Magic moments,
When two hearts are carin',
Magic moments,
Memories we've been sharin'

I'll never forget the moment we kissed,
The night of the hayride,
The way that we hugged
to try to keep warm,
While takin a sleigh ride.

Magic moments,
Memories we've been sharin',
Magic moments,
When two hearts are carin'

Magic moments,
When two hearts are carin',
Magic moments,
Memories we've been sharin'

I'll never forget the moment we kissed,
The night of the hayride,
The way that we hugged
to try to keep warm,
While takin a sleigh ride.

Magic moments,
Memories we've been sharin',
Magic moments,
When two hearts are carin'

Time can't erase the memory of,
These magic moments,
Filled with love!

The telephone call that tied up the line,
For hours and hours,
The saturday dance, I got up the nerve,
To send you some flowers.

The penny arcade,
The games that we played,
The fun and the prizes!

The halloween hop,
When everyone came,
In funny disguises.

Magic moments,
Memories we've been sharin',
Magic moments,
When two hearts are carin'

Time can't erase the memory of,
These Magic moments,
Filled with love!

The way that we cheered,
Whenever our team,
Was scoring a touchdown!

The time that the floor,
Fell out of my car,
When I put the clutch down!

The heavenly days we spent at the beach
Just ridin' the breakers!
Two balcony seats an after the show
A soda with bakers!

Magic moments,
Filled with love!

Time can't erase the memory of,
These magic moments,
Filled with love!

The telephone call that tied up the line,
For hours and hours,
The saturday dance, I got up the nerve,
To send you some flowers.

Magic moments,
Memories we've been sharin',
Magic moments,
When two hearts are carin'

Time can't erase the memory of,
These magic moments,
Filled with love!

The way that we cheered,
Whenever our team,
Was scoring a touchdown!

The time that the floor,
Fell out of my car,
When I put the clutch down!

The penny arcade,
The games that we played,
The fun and the prizes!

The halloween hop,
When everyone came,
In funny disguises.

Magic moments,
Filled with love!
Lyrics from http://www.pohodar.com

KOUZELNÉ CHVÍLE
PERRY COMO

Kouzelné chvíle
Kdy dvě srdce jsou plná lásky
Kouzelné chvíle
Vzpomínky, které spolu sdílíme

Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy jsme se políbili
Noc slavnostní noční projížďky na voze se senem
Způsob, jakým jsme se objímali,
abychom se zahřáli
Zatímco jsme jeli na saních

Kouzelné chvíle
Kdy dvě srdce jsou plná lásky
Kouzelné chvíle
Vzpomínky, které spolu sdílíme

Kouzelné chvíle
Kdy dvě srdce jsou plná lásky
Kouzelné chvíle
Vzpomínky, které spolu sdílíme

Nikdy nezapomenu na chvíli, kdy jsme se políbili
Noc slavnostní noční projížďky na voze se senem
Způsob, jakým jsme se objímali,
abychom se zahřáli
Zatímco jsme jeli na saních

Kouzelné chvíle
Kdy dvě srdce jsou plná lásky
Kouzelné chvíle
Vzpomínky, které spolu sdílíme

Čas nemůže vymazat vzpomínku na
ty kouzelné chvíle
Naplněné láskou

Telefonní hovory, které blokovaly linku
Hodiny a hodiny
Sobotní tanec, já sebral odvahu,
abych Ti poslal nějaké květiny

Centová herna
Hry, které jsme hráli
Legrace a výhry

Halloweenské skákání
Kdy každý příjde
Ve směšném přestrojení

Kouzelné chvíle
Kdy dvě srdce jsou plná lásky
Kouzelné chvíle
Vzpomínky, které spolu sdílíme

Čas nemůže vymazat vzpomínku na
ty kouzelné chvíle
Naplněné láskou

Tak jsme se vzájemně povzbuzovali
Kdykoliv náš tým
Položil šišku do branky (= gól v rugby)

Čas, kdy podlaha
mého auta upadla
Když jsem zmáčkl spojku

Božské dny, které jsme strávili na pláži
Jen jezdíc na příbojových vlnách
Dvě balkonová křesla po podívané
Soda s pečivem

Kouzelné chvíle
naplněné láskou

Čas nemůže vymazat vzpomínku na
ty kouzelné chvíle
Naplněné láskou

Telefonní hovory, které blokovaly linku
Hodiny a hodiny
Sobotní tanec, já sebral odvahu,
abych Ti poslal nějaké květiny

Kouzelné chvíle
Kdy dvě srdce jsou plná lásky
Kouzelné chvíle
Vzpomínky, které spolu sdílíme

Čas nemůže vymazat vzpomínku na
ty kouzelné chvíle
Naplněné láskou

Tak jsme se vzájemně povzbuzovali
Kdykoliv náš tým
Položil šišku do branky

Čas, kdy podlaha
mého auta upadla
Když jsem zmáčkl spojku

Centová herna
Hry, které jsme hráli
Legrace a výhry

Halloweenské skákání
Kdy každý příjde
Ve směšném přestrojení

Kouzelné chvíle
naplněné láskou
Překlad z http://www.pohodar.com